Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

DIFFICULTIES THAT ELDERLY PEOPLE ENCOUNTER AND THEIR LIFE SATISFACTION

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, no.8, pp.1073-1083, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Effects of the 1999 earthquake on the completely blind living in and outside Marmara, Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, vol.48, no.5, pp.609-620, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BUGÜNÜN TÜRKİYE’SİNDE GÖÇ GERÇEĞİ: KÜRESEL HAREKETLİLİĞİN NERESİNDEYİZ?

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.473-500, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE UYGULANAN SOSYAL YARDIMLAR

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.219-236, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE’DE AİLE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.45, pp.173-183, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Dynamics of Child Marriages among Syrian and Afghan Refugees in Turkey

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.1, pp.251-269, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Orduda Sosyal Hizmet: Terör Gazilerinin Depresyon ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.1, pp.23-40, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Meme Kanseri Hastası Yoksul Kadınlarda Başetme Süreçlerinin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, vol.16, pp.23-42, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.4, pp.989-1004, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Cinsel İstismara Maruz Kalan Türk Vatandaşı ve Mülteci Çocukların Durumu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.4, pp.107-132, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.195-218, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.1, pp.1-18, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

İnsan ve İnsan, vol.6, no.21, pp.453-475, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Destek Hizmetlerinde Kalite Standardı Geliştirme

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (Aile ve Toplum), pp.9-31, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Engelli Kadın Olmak Deneyimler Ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi- The Journal of International Social Research WOMAN STUDIES (Special Issue), vol.3, no.13, pp.147-153, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Çocuk ve Gençlerin Katılımı

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.19, no.1, pp.29-44, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.18, no.2, pp.7-20, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Engelliler: Siyasetin Periferinde Kalanlar

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.7, no.2, pp.4-19, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Self-esteem and trait-anxiety levels of persons with physicaldisabilities who live in the earthquake region

INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH, vol.33, pp.67-80, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Batı Avrupa’da Yaşayan Göçmen Türk Ailelerinin Uyum ve Bütünleşme Sorunları

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.14, no.1, pp.25-40, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Toplum Merkezleri: Hizmet Alanların Gözüyle Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.13, no.1, pp.1-19, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Değişme ve Aile

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.12, no.2, pp.87-96, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Özürlüler Kentlerde Özgürce Yaşamak İstiyorlar

Ufkun Ötesi Aylık Dergi, vol.2, no.4, pp.10-13, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

Çocuk İşgücü Sorunu: Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.1, pp.85-93, 1993 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Suçluluk ve Islah Hizmetleri Raporu

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yay, pp.22-29, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuun iyi olma hali konusunda uluslararsı göstergeler

3. ulsulararsı çocuk koruma kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi

Uluslararası Sosyal Hİzmet Kongresi, 29 - 31 May 2017

Savaş Mağduru Engellilerle İlgili Araştırma Metodu

Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası 1. Arama Konferansı, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 18 May 2017

Savaş, Terör ve Şiddet Mağduru Engeliler ve Sosyal Yaşama Katılım

Savaş Mağduru Engelliler: Uluslararası Zirve Programı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 February 2017 Sustainable Development

Engelli Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Engelli Çocuk Haklarına Bakış

Çocukları Şiddete Karşı Koruma ve Batı Balkanlar ve Türkiye’xxde Engelli Çocukların Toplumsal İçerilmesinin Desteklenmesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 January 2017 Sustainable Development

Mevcut Engelli Örgütlenmesi Modelleri ve Yeni Model Arayışları

Hak Temelli Mücadele ve Engelli Örgütlenmesi, İstanbul, Turkey, 14 May 2016

ANKARA SOKAKLARINDA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11 November - 13 January 2016

Books & Book Chapters

Expert Reports

Boşanma

Ankara 5. Aile Mahkemesi, pp.5, Ankara, 2017