Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

İnsan ve İnsan , vol.6, no.21, pp.453-475, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

BELEDİYELER VE SOSYAL HİZMETLER

Ufkun Ötesi Aylık Dergi , vol.2005, no.Şubat , 2005 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Social Change and Family

Toplum ve Sosyal Hizmet , vol.12, no.2, pp.87-96, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Engellilerin Topluma Kazandırılması

Ufkun Ötesi Aylık Dergi , vol.5, no.29, pp.10-19, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Savaş ve Sosyal Hizmetler

Ufkun Ötesi Aylık Dergi , vol.1999, no.3, pp.17-19, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Depremin Düşündürdükleri

Ufkun Ötesi Aylık Dergi , vol.3, pp.4-6, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eğitimde Sosyal Hizmet ve Öğretmenevleri

Öğretmen Dünyası , vol.1999, no.235, pp.16-17, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Genç İşsizliğinin Psiko Sosyal Sonuçları

Sosyal Hizmet , vol.6, no.13, pp.16-22, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sosyal Devlet Tartışması Üzerine...

Sosyal Hizmet , vol.3, no.7, pp.46-47, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kurulurken...

Sosyal Hizmet , vol.2, no.5, pp.42-43, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de Kadın Cinayetleri: Profil ve Risk Faktörleri

23. Ulusal SosyaL Hizmet Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 November 2021, pp.2-3

Körfez, Bosna ve Suriye Krizleri Ekseninde Küresel Ölçekte Göç Hareketleri ve Göç Politikalarına Etkisi

Sosyal Hizmet Kongresi:Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2018, pp.132-144 Sustainable Development

Çocuun iyi olma hali konusunda uluslararsı göstergeler

3. ulsulararsı çocuk koruma kongresi, Ordu, Turkey, 30 September - 03 October 2018

Sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi

Uluslararası Sosyal Hİzmet Kongresi, 29 - 31 May 2017

Savaş Mağduru Engellilerle İlgili Araştırma Metodu

Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası 1. Arama Konferansı, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 18 May 2017

Savaş, Terör ve Şiddet Mağduru Engeliler ve Sosyal Yaşama Katılım

Savaş Mağduru Engelliler: Uluslararası Zirve Programı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 February 2017 Sustainable Development

Engelli Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Engelli Çocuk Haklarına Bakış

Çocukları Şiddete Karşı Koruma ve Batı Balkanlar ve Türkiye’xxde Engelli Çocukların Toplumsal İçerilmesinin Desteklenmesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 January 2017 Sustainable Development

Öğrenci Sorunlarına Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Genel Bir Bakiş

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 / Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.103-104

Mevcut Engelli Örgütlenmesi Modelleri ve Yeni Model Arayışları

Hak Temelli Mücadele ve Engelli Örgütlenmesi, İstanbul, Turkey, 14 May 2016

Öğrenci Sorunlarına Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Genel Bir Bakış

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.276-286

ANKARA SOKAKLARINDA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR SORUNLAR VE İHTİYAÇLAR

II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 11 November - 13 January 2016

Saying no program about prevention of child abuse and neglect among elementary school children

Xth ISPCAN Asia Pasific Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Kuala-Lumpur, Malaysia, 24 - 28 October 2015

Yaşlıların Karşılaştıkları Güçlükler Ve Yaşam Doyumları

1. Türkiye Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu, 10 - 12 May 2005

Marmara Depremi’nden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 (Deprem ve Sosyal Hizmetler), Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2001, pp.150-163

Books & Book Chapters

Engelli Mülteciler ve Sosyal Hizmet Gereksinimleri; Gaziantep Özelinde Bir Değerlendirme

in: Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar, Neşe Şahin-Taşğın, Uğur Tekin, Yasemin Ahi, Editor, NİKA Yayınevi, Ankara, pp.151-162, 2017

Bölgesel gelişme planı

in: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı TR33 BÖLGESİ BÖLGE PLANI (2014-2023), Fatih çelebioğlu, Kasım Karataş,Feza Karaer,Fikret Zorlu, Sertaç Gönenç, Serkan Gürlük, Editor, Bia Halkla İlişkiler ve Reklam Ltd. Şti., Ankara, pp.58-152, 2016

Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi

T.C. Başbakanlık Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008

Sosyal Hizmet Eğitimi ve Araştırma

in: 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi, Kasım Karataş, Editor, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yayını No.: 1, Ankara, pp.239-242, 1995

Expert Reports

Boşanma

Ankara 5. Aile Mahkemesi, pp.5, Ankara, 2017

Metrics

Publication

124

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

2

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

68
UN Sustainable Development Goals