Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Çocuk ve Gençlerin Katılımı


Creative Commons License

Karataş K., Acar H.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.19, no.1, pp.29-44, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-44
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Katılımcı demokrasi anlayışının gelişmesiyle,

yurttaşlık ve katılım kavramı yeniden

tasarlanmış ve tanımlanmıştır. Demokrasinin

sürdürebilirliğinin sağlanması ve çağdaş

yurttaşlık kavramının gereklerinin yerine

getirilmesi amacıyla yurttaşların planlamadan,

uygulama ve karar alma mekanizmalarına

kadar katılımı sağlamanın önemi

anlaşılmıştır. Bu çalışmanın odağını çocuk

ve gençlere hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarında

katılım konusu oluşturmaktadır.

Sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alanların

yönetimsel süreçlere katılması ve karar

alma mekanizmalarında etkin olması gerekli

ancak bir o kadar da güçtür. Makale, çağdaş

yurttaşlık ve demokrasinin sürdürülebilirliği çerçevesinde değişen çocukluk/gençlik anlayışını

ve sosyal hizmet kuruluşlarında çocuk

ve gençlerin katılımı konusunu tartışmayı

hedeflemektedir.

Anahtar Sözcükler: çocuk ve gençler, sosyal

hizmet örgütleri, katılım

ABSTRACT

The word “participation” and its content has

been rediscovered and re-identified by the

development of participatory democracy and

the redesign of the concept of citizenship.

Citizens’ participation to decision making

processes from planning to implementation

has become more important in order to ensure

the sustainability of democracy and to

fulfill the concept of modern citizenship.

Participation in social work institutions that

provide services for children and young people

is determined as the focus of this article.

Client participation to administrative processes

and their being effective in decision

making mechanisms in social work institutions

are necessary and also difficult due

to the nature of the relationship. The article

aims to discuss the changing child and youth

paradigm and the participation of children

and young people in social work institutions

in the frame of modern citizenship and sustainability

of democracy.

Key Words: children and young people, social

work organizations, participation