Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Uyum Süreçlerinin Göçmenler Tarafından Kurulmuş Sivil Toplum Örgütü Yöneticilerinin Gözünden Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Ayyıldız A. A., Karataş K.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.33, no.3, pp.913-936, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1003592
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.913-936
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

Göç yönetimi için gerekli politikaların oluşturulmasında sivil toplum

kuruluşlarının önemli bir aktör konumunda olduğu bilinmektedir. Göçmenlere

yönelik hizmet sunan bu örgütler, yerel toplum üyelerince kurulabildiği gibi

göçmen ve mülteciler tarafından da oluşturulabilmektedir. Göçmen

örgütlerinin, göç ile ilgili bilimsel çalışmalarda giderek daha fazla ilgi gördüğü

literatürde vurgulanırken, yapılan çalışmaların göçmen örgütlerinin yapısal

özellikleri ile yürüttükleri etkinliklere odaklı olduğu görülmektedir. Bu

çalışmada, göçmenler tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşlarında

yöneticilik yapan bireylerin deneyimlerinde sosyal uyuma verilen anlamın

Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile incelenmesi amaçlanmıştır. Kartopu

örneklem yöntemi ile ulaşılan 10 katılımcı ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler

yapılmıştır. Katılımcıların deneyimlerinden sosyal uyum algılarının ne olduğu

analiz edilmiştir. Çalışmada göçmen yöneticilerin ifadelerinden ortaya

çıkarılan sosyal uyum algılarını tanımlayan üç ana tema belirlenmiştir. Bu

temalar, “tek başına çaresiz kalmanın önlenmesi”, “toplumdaki göçmen

imajında değişim” ile “topluma katılımın desteklenmesi”dir. Göçmenler

tarafından oluşturulan STK’ların yöneticileri ile yapılan görüşmelerden ortaya

çıkarılan bu temalar, göçmen ve mülteciler ile ev sahibi toplumun karşılıklı

etkileşimlerinin önemini vurgulamaktadır. Bu etkileşimlerin hükümet düzeyinde

de gerçekleşmesi gerekliliği ile buna ilave olarak kurumsal ve toplumsal

yaşamda da önemli olduğu düşüncesinin katılımcılar tarafından yoğun bir

şekilde ifade edildiği dikkat çekmektedir. Çalışma sonuçları doğrultusunda,

göçmen derneklerinin yöneticilerinin sosyal uyuma verdikleri anlamlar

doğrultusunda sosyal uyumun geliştirilmesinde etkinlik gösteren diğer çözüm

ortakları ile eşgüdüm halinde ele alınarak çalışılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: göçmen, lider, sivil toplum kuruluşu, sosyal uyum, algı

ABSTRACT

It is a known fact that non-governmental organizations play an important role

on creating necessary policies for migration management. Organizations which

serve for migrants may be created by the members of the local society and also

by migrants themselves. The fact that immigrant organizations are increasingly

getting the attention of scholars is emphasized and the studies which focus on

migrant associations analyze their structural features and the activities which

they carry out. This research was conducted with the aim to understand the

meaning which the people who are in a leadership position in a migrant

association give about their experiences about the issue of social cohesion. The

research uses the Interpretative Phenomenological Analysis in order to analyze

the meaning of the experiences. 10 in depth interviews were carried out and the

snowball approach was used in order to reach participants. The perceptions of

the participants about their experiences on the issue of social cohesion was
analyzed. Three main themes were identified about their perceptions of their
experiences. These themes are “preventing the feeling of helplessness of
migrants”, “changing the negative public opinion about migrants” and
“supporting the public participation of the migrants” . The themes which were
revealed by the interviews that were carried out with the managers of the
NGO’s show the importance of interaction between the migrants and the host
society. It is found that the interactions should also happen on the social and
institutional settings. The results of the research suggest that cooperation with
these migrant associations is important for the creation of a social cohesion.
Keywords: migrant, leader, non-governmental organization, social cohesion,
perception