ÖZEL SEKTÖRE AİT, ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANLARININ MESLEKİ ROL, İŞLEV ve İŞ DOYUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Karataş K., Danış M. Z., Çakta E., Çapar M., Çiftci D. B., Ertaş B., ...More

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.6, no.2, pp.4-28, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.4-28
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik göstergelerinde, özürlü nüfusun yaşam düzeyi ile özürlü nüfusa sunulan hizmetin niteliği önemli bir yer tutmaktadır. Özürlülük, doğuştan ya da sonradan çıkan engelleri nedeniyle toplumsal yaşama ayak uydurmakta zorluk çeken bireylerin refahını, yaşam niteliğini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan sosyal hizmet mesleğinin önemli bir ilgi alanıdır. Özürlü nüfusun artması ve özürlü bireylerin gereksinimlerinin değişmesi bu alana yönelik çalışmaların hız kazanmasına ve hizmetlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu alandaki değişmeler sosyal hizmet mesleğinin özürlülüğe yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmasına yol açmıştır.

Bu araştırma özürlülere götürülen hizmetlerde önemli bir yer tutan özel sektöre ait, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerinin ortaya konulması, bu alandaki sorunların belirlenmesi, buna ilişkin çözümler üretilmesi ve sosyal hizmet uzmanlarının iş doyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Mesleki rol, mesleki işlev, özel eğitim ve rehabilitasyon, özürlülük.

Abstract: What constitutes a significant part in the indicators of countries on health, education and economy is the disabled people’s levels of life and the quality of the services delivered to them. Disability is an important field of social work profession that aims to increase the welfare and life quality of the people who face difficulties in surviving in social life conditions. The increase in the number 

of the disabled people and the change of their needs have brought about an increase in studies in this field and also increased the variety of services. The changes in that field provided social work profession with a concentration on the studies oriented towards disability.

This research focuses on the roles and functions of social workers working in special education and rehabilitation centres which are dependent on private sector; and tries to determine the problems of this field, give contribution to solutions, and determine the level of work satisfaction.

Key Words: Professional role, professional function, special education and rehabilitation, disability.