Aile Destek Hizmetlerinde Kalite Standardı Geliştirme


Creative Commons License

Karataş K., Baykara Acar Y.

Aile ve Toplum, vol.12, no.7, pp.9-31, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 7
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Aile ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-31
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ailelere yönelik

hizmetleri uluslar arası standartlar ve uygulamalar

ışığında tespit etmek (değerlendirmek) ve ailelere

yönelik hizmetlerde kalite standartlarını geliştirmektir. Bu

çalışmada aile hizmetlerinde kalite standardı, uluslar

arası düzeyde geliştirilmiş kalite standartları, uygulamalar

ve bilimsel çalışmalar temel alınarak geliştirilmeye

çalışılmıştır. Çalışmada “Avustralya Aile Destek

Programı: Aile Destek Kalite Geliştirme Programı için

Prensipler, Standartlar ve Göstergeler” (Family Support

Program: Principles, Standards and Indicators for Family

Support Quality Improvement Program) temel kaynak

olarak kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: aile hizmetleri, kalite standardı

Abstract

Purpose of this research is to confirm (assess) the

services intended for the families in the light of the

international standards and improve the quality

standards in the services intended for the families. In

this study, the quality standard in family services has

been tried to improve based on internationally

improved quality standards, applications and scientific

studies. In the study, “Family Support Program:

Principles, Standards and Indicators for Family

Support Quality Improvement Program” has been

used as the main source.

Keywords: family services, quality standards