GÖRME ENGELLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI


Creative Commons License

Karataş K., Duyan V.

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, vol.7, no.1, pp.4-16, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Ufkun Ötesi Bilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.4-16
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Bu araştırmanın temel amacı görme engelli ilköğretim öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, özür durumları, okul yaşamı ve sosyal desteğe sahip olup-olmaları ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Görme engelli ilköğretim öğrencilerinin benlik saygıları ile araştırmada ele alınan sosyo-demografik özellikleri ve özür durumları arasında bir ilişki ortaya konulamamıştır. Anneleri çalışmayan ve ailede başka engelli bireyin var olduğunu belirten ilköğretim öğrencilerinin benlik saygısı puanları, diğerlerinden anlamlı bir biçimde daha yüksektir. Okula zamanında başlayan çocukların benlik saygısı düzeyi erken ya da geç başlayan iki gruptan da yüksek bulunmuştur. Sosyal etkinliklere katılan görme engelli ilköğretim öğrencilerinin, ara sıra katılan ya da hiç katılmayan görme engelli öğrencilere oranla daha yüksek benlik saygısına sahiptirler. Sınıflarını geçemeyen görme engelli ilköğretim öğrencileri önemli ölçüde daha düşük benlik saygısına sahiptirler. Duygusal-empatik, bilgi sağlayıcı ve güvence veren sosyal desteğe sahip olan görme engelli ilköğretim öğrencilerinin benlik saygıları, bu türden sosyal desteklere sahip olmayanlardan, anlamlı bir biçimde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: özürlülük, görme engelli, benlik saygısı, sosyal destek

SELF-ESTEEM OF THE VISUALLY IMPAIRED CHILDREN WHO ARE ATTENDING THE PRIMARY SCHOOL

Abstract: The main purpose of this study is to determine the differential effects of socio-demographic characteristics, disability status, school life and type of social support on self-esteem levels of the visually impaired children who are attending primary school. We could not find any correlations between self-esteem and socio-demographic characteristics and disability status of the visually impaired children who are attending primary school. Self-esteem scores of the visually impaired children whose mothers are not working and being another person who is impaired in the family are found significantly high than the counterpart. Self-esteem level of the children who start the school on time is higher than who start the school earlier and later. Visually impaired children who attend the social activities have higher self-esteem than non-attended and attended those activities rarely. School failure has great effect on the level of self-esteem. Findings indicate that emotional, empathic, informative, reassurance social support has a greater impact on self-esteem level of the visually impaired children who attend primary school.

Key words: disability, visually impaired, self-esteem, social support