Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of Fourth-Grade Elementary School Students' Number Sense in Context-Based and Non-Context-Based Problems

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.18, sa.7, ss.1333-1354, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Supporting students' strategic competence: A case of a sixth-grade mathematics classroom

Mathematics Education Research Journal, cilt.24, sa.2, ss.153-168, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Self regulated learning from a sociocultural perspective

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.36, ss.298-308, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Materyal Kullanımına İlişkin Bilişsel Becerileri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.362-373, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mesleki Gelişimde İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım: Ders Araştırması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.109-116, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Middle School Mathematics Teachers' Reflection Activities in the Context of Lesson Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.11, sa.1, ss.379-394, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Gözünden Matematik Öğretmenleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.23-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Yaklaşımı

CITO Eğitim: Kuram ve Uygulama, ss.46-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEQUENCING COMPONENTS OF MATHEMATICS LESSONS TO MAXIMIZE DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION Theory, Practice, and Intervention

APPLICATIONS OF SELF-REGULATED LEARNING ACROSS DIVERSE DISCIPLINES: A TRIBUTE TO BARRY J ZIMMERMAN, ss.29-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Becerileri İle Oran Orantı Problemi Kurma Becerileri Arasındaki İlişki

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.1-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Student difficulties in elementary mathematics

ERIC Digest, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pre-service Middle School Mathematics Teachers’ Knowledge of Distribution for Daily Life Data

4. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 18 - 21 Mayıs 2017

Bir ortaokul matematik ders araştırması grubunun sınıf içi etkileşim faaliyetleri

I. Education Research and Teacher Education (ERTE) Congress, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017

Beginning teachers’ regulation of instructional practices

European Conference on Educational Research (ECER), KOPENHAG, Danimarka, 22 - 25 Ağustos 2017

Bir ortaokul matematik ders araştırması grubunun öğretim görevlerine yönelik hedef belirlemeleri

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Bir matematik ders araştırması grubunun öğretime yönelik yansıtma faaliyetleri

26th International Conference on Educational Scienses, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Stratejik öğretim planlaması: Bir matematik ders araştırması örneği

26th International Conference on Educational Scienses, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Teacher regulation of instructional practices A case study with a novice teacher

International Symposium Elementary Math Teaching (SEMT), Prag, Çek Cumhuriyeti, 16 - 21 Ağustos 2015, ss.349-359

Göreve yeni başlayan matematik öğretmenlerinin nedensel yüklemeleri

EJER Congress 2015: Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.187-189

Göreve yeni başlayan ortaokul matematik öğretmenlerinin öğretim hedefleri

14. Matematik Sempozyumu (MATDER), Niğde, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, ss.330-334

Beginning teachers metacognition for teaching middle school mathematics

The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014

Pre-service Elementary Mathematics Teachers’ Views on Model Eliciting Activities

5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Roma, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.345-349

The Effects of a Teaching Method Supporting Metacognition on 7th Grade Students Conceptual and Procedural Knowledge on Algebraic Expressions and Equations

Eighteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), Antalya, Türkiye, 6 - 10 Şubat 2013, ss.540-549

İlköğretim 8 sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik kalibrasyonlarının incelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusuna ilişkin alan öğretimi bilgisinin incelenmesi

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012

Elementary pre service teachers interpretations of students mathematical thinking

2011 European Conference on Educational Research (ECER) Konferansı, Berlin, Almanya, 13 - 16 Eylül 2011

Seventh grade students mathematical thinking and representations in model eliciting activities

35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, cilt.1, ss.407 identifier

What do activities designed by pre service teachers tell us about their competency in teaching middle school mathematics

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011, cilt.1, ss.418 identifier

The factors that affect the preservice mathematics teachers' self regulation strategies

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3543-3549 identifier identifier

İlköğretim öğrencilerinin oran orantı problemlerini kurma becerisi

9. Matematik Sempozyumu (MATDER), Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

The role of interactions between student and classroom context in creating opportunities for self regulated learning

Yıllık American Educational Research Association (AERA) Konferansı, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 28 Mart 2008

An exploration of the construct validity of a Pre Service Teachers Mathematics Beliefs Scale

Yedinci “Mathematics, Science, and Technology Educators & Researchers (MSaTERs)”Yıllık Güz Konferansı, Columbus, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Kasım 2003

A Comparison of Two Approaches to an Elementary Pre Service Mathematics Content Course

Yıllık School Science and Mathematics Association (SSMA) Konferansı, Columbus, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 25 Ekim 2003

Self efficacy and prior experiences as predictors of prospective teachers teaching anxiety

Yıllık Mid-Western Educational Research Association (MWERA) Konferansı, Columbus, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Ortaokul Matematik Programlarında Matematik Okuryazarlığı

Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme, Özmantar, M. F., Akkoç, H., Kusdemir Kayıran, B., Özyurt, M., Editör, Pegem Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.457-502, 2018

Matematik öğrenme ve problem çözmede üstbilişin rolü

Matematik Eğitiminde Teoriler, E. Bingölbali, Arslan, S., & Zembat, İ. Ö., Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.655-673, 2016

Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış

Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, Sakız, Gönül, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-27, 2014

Öğretmenlerde özdüzenleme: Matematik dersi örneği

Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, Gönül Sakız, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.233-247, 2014

Sequencing Components of Mathematics Lessons to Maximize Development of Self-Regulation: Theory, Practice, and Intervention

Applications of Self Regulated Learning across Diverse Disciplines A Tribute to Barry J Zimmerman, Bembenutty, H., Cleary, T.J., & Kitsantas, A., Editör, Information Age Publishing, New-York, ss.29-57, 2013