Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STUDENTS' PREFERENCES AND VIEWS ABOUT LEARNING IN A SMART MOOC INTEGRATED WITH INTELLIGENT TUTORING

18th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2021, Virtual, Online, 13 - 15 October 2021, pp.103-110 identifier

USING ADAPTIVE MASTERY TESTING IN ASSESSMENT MANAGEMENT SYSTEMS

18th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, CELDA 2021, Virtual, Online, 13 - 15 October 2021, pp.205-211 identifier

DESIGN OF WEB BASED DYNAMIC ASSESSMENT SYSTEM FOR SOLVING TWO SIGMA PROBLEM (S073)

16th International Conference onCognition and Exploratory Learning in Digital Age CELDA 2019, 7 - 09 November 2019

Online Learners’xx Readiness and Learning Interactions: A Sequential Analysis

15.th International Conference Cognition and Exploratory Learning Digital Age, Budapest, Hungary, 21 - 23 October 2018, pp.38-44

Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması

6th Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2018), Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

E-Öğrenme Sürecinde Aykırı Veriler ve Baş etme Yolları

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Etkileşim Önceliklerinin Belirlenmesi

12.th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Oyun Platformları ile Oyun Türleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Uyum Analizi

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

E-Değerlendirme Ortamlarında Öğrenenlerin Dönüt Tercihlerinin İncelenmesi.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018), İzmir, Turkey, 1 - 03 May 2018

Online learners’ readiness and learning interactions: A sequential analysis

15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age, CELDA 2018, Budapest, Hungary, 21 - 23 October 2018, pp.38-44 identifier

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.410

Educational Data Mining and Learning Analytics

ITTES 2017 - 5th International Instructional Technology Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi

11. International Computer Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

11. International Computer Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

THE FRAMEWORK OF INTERVENTION ENGINE BASED ON LEARNING ANALYTICS

14th International Conference onCognition and Exploratory Learning in Digital AgeCELDA 2017, Algarve, Portugal, 18 - 20 October 2017 identifier

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.32

Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Okul Dışı Öğrenme Amaçlı BİT kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2017

Investigating The Relationship Between Cyberbullying and Perceived Social Support in Primary School Students

 European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), COPENHAGEN, Denmark, 21 - 25 August 2017

An Investigation of Digital Citizenship and Cyberloafing Status of Prospective Teachers

European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, 21 - 25 August 2017

Online learners navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016 (CELDA 2016), Mannheim, Germany, 28 - 30 September 2016, pp.135-141 identifier

E Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi

IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 September 2016

Investigation of Effect of E Learning Readiness Levels of Academic Staff on Those of Universities

International Business & Education Conferences, New York, United States Of America, 2 - 06 August 2015, pp.2580-2589

Web tabanlı Öz değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-‐ICITS2015, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.7

WEB TABANLI ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.8

The examination of prospective teachers' information and communication technology usage and online communication self-efficacy levels in Turkey

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.371-377 identifier

Öğrencilerin Motivasyon, Öğrenme Stratejileri ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1225-1226

Investigation of the relationship between learning approaches and online self-regulation behaviour

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, vol.141, pp.285-289 identifier

Learning programming, problem solving and gender: A longitudinal study

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.605-610 identifier

The Investigation Of Relation Between Cyberloafing Activities And Cyberloafing Behaviors In Higher Education

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.600-604 Sustainable Development identifier

The perception of learning in asynchronous online discussions: A scale development study

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.776-780 identifier

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.333-342

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 May 2010, pp.333-342

Books & Book Chapters

Navigational Behavior Patterns of Learners on Dashboards Based on Assessment Analytics

in: Visualizations and Dashboards for Learning Analytics, ŞAHİN Muhittin, IFENTHALER Dirk, Editor, Springer, pp.251-268, 2021

Linking Assessment Results and Feedback Representations in E-assessment: Evidence-Centered Assessment Analytics Process Model

in: Visualizations and Dashboards for Learning Analytics, Şahin Muhittin, Ifenthaler Dirk, Editor, Springer, pp.565-584, 2021

The Framework of Learning Analytics for Prevention, Intervention, and Postvention in E-Learning Environments

in: Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching, Dirk Ifenthaler David Gibson, Editor, Springer International Publishing, Berlin, pp.53-69, 2020

Kestirim Yöntemleri

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Tolga Güyer, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.67-88, 2020

E-Öğrenmede Anormal Davranışlar ve Aykırı Değerler

in: Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.33-48, 2020

Sequential Analysis of Online Learning Behaviors According to E-Learning Readiness

in: Online Teaching and Learning in Higher Education, Pedro Isaias, Demetrios G. Sampson, Dirk Ifenthaler, Editor, Springer, Cham, Berlin, pp.117-131, 2020

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

in: Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.5-20, 2020

Eğitsel veri madenciliği bağlamında ikili benzerlik ve farklılık hesaplamaları

in: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.56-73, 2020

Eğitsel Veri Madenciliğinde Veri Ön İşleme Süreci

in: Eğitsel Veri Madenciliği Ve Öğrenme Analitikleri, Tolga Güyer, Halil Yurdugül, Soner Yıldırım, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.21-32, 2020

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment, ”Sampson D”, ”Spector M.”, ”Ifenthaler D.”, ”Isaías P.”, ”Sergis S.”, Editor, Springer, pp.105-121, 2019

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.289-308, 2019

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment., Demetrios SampsonJ. Michael SpectorDirk IfenthalerPedro IsaíasStylianos Sergis, Editor, Springer, Cham, pp.105-122, 2019

E-DEĞERLENDİRME VE E-DÖNÜT

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Akkoyunlu, Buket; İşman, Aytekin; Odabaşı, Hatice Ferhan , Editor, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.449-465, 2015

Metrics

Publication

120

Citation (WoS)

127

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

228

H-Index (Scopus)

7

Project

14

Thesis Advisory

14

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals