Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Adaptation of the Scale of Attitude Towards Computer Into Turkish for Middle and Secondary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.176, pp.247-256, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Scale of Online Learning Readiness: A Study of Validity and Reliability

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.169, pp.391-406, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

COMMUNICATION SKILLS IN MOTHER TONGUE AND IN FOREIGN LANGUAGE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.41-52, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

SAMPLING METHODS USED IN EDUCATIONAL SCIENCE RESEARCHES BETWEEN THE YEARS 2009-2011

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.183-189, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

CONTENT VALIDITY MEASURES IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES: COMPARISON OF CONTENT VALIDITY INDEX AND KAPPA STATICS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.264-271, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

An Examination of the Factor Structure of the Turkish Version of the Online Learning Environment Survey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.161, pp.159-175, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

SIMREL: Software for Coefficient Alpha and Its Confidence Intervals With Monte Carlo Studies

APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT, vol.33, no.4, pp.325-328, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Investigating Usability Constructs in a Content Management System

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.152, pp.160-173, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE COMPARISON OF FOUR DIFFERENT COEFFICIENT ALPHAS FROM A PSYCHOMETRIC POINT OF VIEW

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.327-339, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

MINIMUM SAMPLE SIZE FOR CRONBACH'S COEFFICIENT ALPHA: A MONTE-CARLO STUDY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.397-405, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Examination of Online Learners' Interactions in the E-learning Environment Based on Level of Learner Control

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.54, pp.249-294, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Impact of Family Support and Perception of Loneliness on Game Addiction Analysis of a Mediation and Moderation

INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME-BASED LEARNING, vol.9, no.4, pp.15-30, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Factors Affecting Students’xx Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive.

European Journal of Open, Distance and E-learning, vol.22, no.2, pp.71-85, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive

European Journal of Open, Distance and e-Learning, vol.22, no.2, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.9, pp.292-309, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Content Analysis Study on the Use of Analytic Hierarchy Process in Educational Studies

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.9, no.4, pp.376-392, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.745-764, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention

The European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), vol.21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An investigation of Pre-service Teachers' Readiness for E-learning at Undergraduate Level Teacher Training Programs: The Case of Hacettepe University

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.4, pp.896-915, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, pp.172-192, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.7, no.2, pp.172-192, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perpektifi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.166-190, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.166-190, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Self-Intervention Perception and Test Taking Behaviour on Success in Web-Based Self-assessment System

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.1, pp.221-236, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Düzeylerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.185-200, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing a Scale for Quality of Using Learning Strategies

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.4, pp.849-855, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adaptation of scale Working Like Scientists WLS A Turkish language version validation and reliability

Participatory Educational Research, vol.3, no.1, pp.54-65, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Pre-Service Teachers' Motivational Strategies on Approaching of Self-Intervention in Web-Based Self-Assessment

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.267-279, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Design and Effects of a Concept Focused Discussion Environment in E-Learning

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.63, pp.353-374, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The exploration of models regarding e learning readiness Reference model suggestions

International Journal of Progressive Education, vol.11, pp.173-194, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self-Directed Learning with Technology Scale for Young Students: A Validation Study

E-international Journal of Educational Research, vol.4, no.3, pp.58-73, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Different Item Scoring Methods and Different Test Scoring Methods

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.1, no.1, pp.1-8, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Örtük büyüme modellerinin eğitim araştırmalarında kullanımı

İlköğretim Online, no.8, pp.534, 2009 (Other Refereed National Journals)

Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, no.28, pp.79, 2007 (Other Refereed National Journals)

The comparison of reliability coefficients in parallel tau equivalent and congeneric measurements

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.21-47, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of secondary education institutions student selection and placement exam in terms of sex bias.

Journal of Educational Sciences and Practice, vol.3, pp.3-20, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DESIGN OF WEB BASED DYNAMIC ASSESSMENT SYSTEM FOR SOLVING TWO SIGMA PROBLEM (S073)

16th International Conference onCognition and Exploratory Learning in Digital Age CELDA 2019, 7 - 09 November 2019

Online Learners’xx Readiness and Learning Interactions: A Sequential Analysis

15.th International Conference Cognition and Exploratory Learning Digital Age, Budapest, Hungary, 21 - 23 October 2018, pp.38-44

Öğrenme Yönetim Sistemi 3.0 ve Öğrenen Beklentileri

EDUCCON 2018, Ankara, Turkey, 27 - 28 September 2018

E-Öğrenme Sürecinde Aykırı Veriler ve Baş etme Yolları

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Oyun Platformları ile Oyun Türleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Uyum Analizi

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Etkileşim Önceliklerinin Belirlenmesi

12.th International Computer Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

E-Değerlendirme Ortamlarında Öğrenenlerin Dönüt Tercihlerinin İncelenmesi.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2018), İzmir, Turkey, 1 - 03 May 2018

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.410

Educational Data Mining and Learning Analytics

ITTES 2017 - 5th International Instructional Technology Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Test Etme Sistemine Yönelik Kullanılabilirlik Algılarının Belirlenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi

11. International Computer Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Böte Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi

11. International Computer Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

THE FRAMEWORK OF INTERVENTION ENGINE BASED ON LEARNING ANALYTICS

14th International Conference onCognition and Exploratory Learning in Digital AgeCELDA 2017, Algarve, Portugal, 18 - 20 October 2017 identifier

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.32

Öz Belirleme Kuramı Perspektifinden Okul Dışı Öğrenme Amaçlı BİT kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2017

Investigating The Relationship Between Cyberbullying and Perceived Social Support in Primary School Students

 European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), COPENHAGEN, Denmark, 21 - 25 August 2017

An Investigation of Digital Citizenship and Cyberloafing Status of Prospective Teachers

European Conference on Educational Research 2017, (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, 21 - 25 August 2017

Online learners navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016 (CELDA 2016), Mannheim, Germany, 28 - 30 September 2016, pp.135-141 identifier

E Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi

IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 September 2016

Web tabanlı Öz değerlendirme Sisteminde Öğrenenlerin Test Alma Davranışlarının İncelenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-‐ICITS2015, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.7

WEB TABANLI ÖZ DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ UYARI İNDEKSİNİ TEMEL ALAN ÖĞRENME ANALİTİĞİ MODÜLÜNÜN TASARLANMASI

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.8

The examination of prospective teachers' information and communication technology usage and online communication self-efficacy levels in Turkey

International Educational Technology Conference IETC, Illinois, United States Of America, 3 - 05 September 2014, vol.176, pp.371-377 identifier

Öğrencilerin Motivasyon, Öğrenme Stratejileri ve Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1225-1226

Investigation of the relationship between learning approaches and online self-regulation behaviour

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, vol.141, pp.285-289 identifier

The perception of learning in asynchronous online discussions: A scale development study

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.776-780 identifier

Learning programming, problem solving and gender: A longitudinal study

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.605-610 identifier

The Investigation Of Relation Between Cyberloafing Activities And Cyberloafing Behaviors In Higher Education

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.600-604 identifier

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.333-342

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 May 2010, pp.333-342

Books & Book Chapters

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.289-308, 2019

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment, ”Sampson D”, ”Spector M.”, ”Ifenthaler D.”, ”Isaías P.”, ”Sergis S.”, Editor, Springer, pp.105-121, 2019

Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement

in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment., Demetrios SampsonJ. Michael SpectorDirk IfenthalerPedro IsaíasStylianos Sergis, Editor, Springer, Cham, pp.105-122, 2019

E-DEĞERLENDİRME VE E-DÖNÜT

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, Akkoyunlu, Buket; İşman, Aytekin; Odabaşı, Hatice Ferhan , Editor, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.449-465, 2015