Prof. GÜZİN GÜLSEV UYAR AKSOY


Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Maden işletmesi A.B.D.


Research Areas: Geophysical Engineering, Mining Engineering and Technology, Mining Operations, Engineering and Technology


Names in Publications: Aldas G. Uyar, Aksoy G. G. Uyar

Email: gulsevaksoy@hacettepe.edu.tr
Other Email: guzingulsevaksoy@gmail.com
Office Phone: +90 312 297 7600 Extension: 124
Web: https://avesis.hacettepe.edu.tr/gulsevaksoy
Office: H.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Müh. 2. kat
Address: H.Ü.Mühendislik Fak. Maden Müh. Beytepe

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

116

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

200

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

71

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Project

59

Intellectual Property

2

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Maden, Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Maden, Turkey

1989 - 1994

1989 - 1994

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Maden, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Effect of some rock mass properties on blasting induced ground vibration wave characteristics at Orhaneli surface coal mine Sustainable Development

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

1996

1996

Postgraduate

Determination of the total onount of dust and it's concentration dispersion after blasting in surface mines

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Geophysical Engineering

Mining Engineering and Technology

Mining Operations

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Associate Professor

Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

2006 - 2014

2006 - 2014

Assistant Professor

Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2002 - 2006

2002 - 2006

Expert

Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1994 - 1999

1994 - 1999

Research Assistant

Middle East Technical University, Faculty Of Engineering, Department Of Mining Engineering

Managerial Experience

2010 - 2013

2010 - 2013

Head of Department

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Deputy Head of Department

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Non Academic Experience

1997 - 2002

1997 - 2002

DELME PATLATMA MÜHENDİSİ

MKEK BARUTSAN A.Ş.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

BLAST DESIGN&APPLICATION

Undergraduate

Undergraduate

GEOPHYSİCAL APPLİCATİONS İN MİNİNG

Undergraduate

Undergraduate

KAYA MEKANİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

PATLATMALARIN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SİSMİK SİNYALLERLE ANALİZİ

Undergraduate

Undergraduate

MADEN İŞLETME II

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi II

Doctorate

Doctorate

PATLAYICILARLA KAYAÇ PARÇALANMASI

Undergraduate

Undergraduate

BİTİRME PROJESİ I

Designed Lessons

Undergraduate

Undergraduate

MADENLERDE JEOFİZİK UYGULAMALARI

Uyar Aksoy G. G.

Doctorate

Doctorate

PATLAYICILARLA KAYAÇ PARÇALANMASI

Uyar Aksoy G. G.

Postgraduate

Postgraduate

PATLATMALARIN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Uyar Aksoy G. G.

Undergraduate

Undergraduate

PATLATMA TASARIM VE UYGULAMALARI

Uyar Aksoy G. G.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2012

2012

Mikrosismik İzleme Yöntemleri”

Kaypak B., Uyar Aksoy G. G.

Madencilik Türkiye (MT) Bilimsel , vol.1, no.1, pp.1-12, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Dinamit Ambarından Fakülte Kürsüsüne

UYAR AKSOY G. G.

International Woman in Mining Sysmposium, İzmir, Turkey, 05 December 2022

2022

2022

THE ARCHAEOLOGICAL USE OF MINING AND ROCK MECHANICS KNOWLEDGE

UYAR AKSOY G. G., AKSOY C. O.

27th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2022, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2022, pp.881-887 identifier

2022

2022

A REVIEW OF THE NITRATE POLLUTION AND GROUNDWATER PROBLEMS DUE TO MINE BLASTS

UYAR AKSOY G. G., Okay Aksoy C., Akpınar M.

27th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2022, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2022, pp.43-50 identifier

2021

2021

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Tahmininde Yeni, Basit bir Görgül Formül

UYAR AKSOY G. G., AKSOY C. O.

10. Uluslararası Delme-Patlatma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 November 2021, pp.229-239

2018

2018

Kaya Duraylılığının Nümerik Modelleme İle Belirlenmesinde Yeni Bir Method

AKSOY C. O., UYAR G. G., UTKU S.

12. BÖLFESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, vol.1, pp.148-153

2018

2018

Çok Dilimli Arkadan Göçertmeli Uzunayak Yönteminde Sayısal Modelleme Yöntemi ile Zamana Bağlı Gerilme Analizi

AKSOY C. O., KÜÇÜK K., UYAR G. G.

12. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, vol.1, pp.127-133

2018

2018

Sabit yükler altında kayaçların deformasyon mekanizmasını ifade eden yeni matematiksel yaklaşım

AKSOY C. O., UYAR G. G., ŞAFAK S., ÖZACAR V., Yaman H. E.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, vol.1, pp.141-147

2016

2016

An Example of Improving Non Deformable Support System

AKSOY C. O., UYAR G. G.

5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences (GEOS 2016), 10 - 11 October 2016

2015

2015

Principles of Non deformable Support System

AKSOY C. O., UYAR G. G.

World Tunnel Kongress 2015, 22 - 28 May 2015

2015

2015

Bir Yeraltı Kömür Ocağında 3 Boyutlu Havalandırma Analizi

ÖZER S. C., FİŞNE A., UYAR G. G., AKSOY C. O.

Türkiye 24. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 12 - 14 April 2015

2014

2014

Partition of Elastic Plastic Energy in Mine Blast

UYAR G. G., ECEVİTOĞLU G. B., KAYPAK B.

International Conference of Mining, Material and Metallurgy, MMM’14, 7 - 09 August 2014

2013

2013

Maden Sahalarındaki Mikrosismik Olayların Kökeni Önemi İzlenmesi ve Analizi

KAYPAK B., UYAR G. G.

23. Uluslararası Madencilik Kongresi, 17 - 19 April 2013

2012

2012

Pasif Mikrosismik İzleme Yöntemlerinin Hidrotermal Sahalarda Kullanımı ve Jeotermal İşletmeler Açısından Önemi

KAYPAK B., UYAR G. G.

Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, İTÜ Maden Fakültesi, Turkey, 8 - 09 November 2012

2012

2012

Underground water problem in Ankara Istanbul high speed railway construction tunnel no 36

POŞLUK E., TOPAL İ., OĞUL K., AKSOY C. O., GICIR A., ÖZER S. C., et al.

Eurock 2012, Rock Eng. And Tech. For Sustainable Underground Construction, 28 - 30 May 2012 identifier

2011

2011

Maden Göçüklerinde Mahsur Kalan İşçilerin Mikrosismik Yöntemlerle Saptanması

KAYPAK B., UYAR G. G., AKSOY C. O., TEZEL T., CAN A. B.

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 24 - 25 November 2011

2014

2014

TKİ BLİ Orhaneli işletmesi Çivili ve Sağırlar sahalarında uygulanan çok kanallı sismik yansıma çalışması

UYAR G. G., KAYPAK B., ECEVİTOĞLU G. B.

KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, Turkey, 07 May 2014 - 09 October 2010

2010

2010

Maden patlatmalarında kütle frekans ilişkisi

BABAYİĞİT E., UYAR G. G., ECEVİTOĞLU G. B.

Türkiye 17. Kömür kongresi, Turkey, 1 - 03 June 2010

2007

2007

The effect of controlled blast-parameters on seismic signals

Uyar G. G., Ecevitoglu B.

20th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2007), Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2007, pp.161-167 identifier

2001

2001

Timing simulation for the selection of optimum delay time

UYAR G. G., BİLGİN H. A., SEDAT E.

17th International Mining Congress & Exhibition of Turkey, 19 - 21 June 2001 identifier

Books & Book Chapters

2022

2022

Lesson Learned fromMining Accident

Aksoy C. O., Uyar Aksoy G. G.

LAP Lambert Academic Publishing, Ankara, 2022

2017

2017

Delme-Patlatma

UYAR G. G., AKSOY C. O., AYDINER K., FİŞNE A., CİHANGİR F., ÖZÇELİK Y., et al.

in: Temel Madencilik Bilgileri, C.Okay Aksoy, Eren Kömürlü, H. Eray Yaman,, Editor, mAYEB, 2017

Supported Projects

2017 - 2018

2017 - 2018

Çayırhan Yeraltı Kömür Ocağı İçin Master Plan Hazırlanması Projesi

Project Supported by Other Private Institutions

Uyar Aksoy G. G. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Park Teknik Çayırhan Yeraltı Kömür Madeninde Kaya Saplaması Çalışması”,

Project Supported by Other Private Institutions

Uyar Aksoy G. G. (Executive)

Patent

2011

2011

S GUN: S dalgası üreten sismik enerji kaynağı

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TPE 2007/05763. , Standard Registration

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

MT BİLİMSEL

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

December 2019

December 2019

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2019

August 2019

YERBİLİMLERİ/HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

GEOMECHANICS AND ENGINEERING

SCI Journal

March 2019

March 2019

MT BİLİMSEL

Other Journals

February 2019

February 2019

IMCET 2019

Conference Paper (Full Text)

February 2018

February 2018

GEOMECHANICS AND ENGINEERING

SCI Journal

December 2017

December 2017

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS

SCI Journal

October 2017

October 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2017

July 2017

GEOMECHANICS AND ENGINEERING

SCI Journal

May 2017

May 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Dokuz Eylul University, Turkey

April 2017

April 2017

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2017

February 2017

IMCET 2017

Conference Paper (Full Text)

January 2017

January 2017

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING

Other Indexed Journal

Mobility Activity

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Scholarship Program

Guest Researcher

Politecnico di Torino, Italy

2006 - 2006

2006 - 2006

Erasmus Programme

Lecturing

Politecnico di Torino, Italy

Awards

October 2003

October 2003

IV International Geologic-Geophysical Scientific and Technical Conference- Competition of Young Scientists and Specialists- Geofizika 2003”-St. Petersburg’ da yapılan konferansta üçüncülük ödülü.

IV International Geologic-Geophysical Scientific and Technical Conference- Competition of Young Scientists and Specialists- Geofizika 2003Congress and Symposium Activities

22 February 2021 - 28 February 2021

22 February 2021 - 28 February 2021

Leoben Üniversitesi Madencilik Çalıştayı

Invited Speaker

Leoben-Austria

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

MADENLERDE SU ATIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYISustainable Development

Working Group

Ankara-Turkey

09 September 2019 - 13 September 2019

09 September 2019 - 13 September 2019

World Multidisciplinary Earth Science Symposium (WMESS)

Session Moderator

Praha-Czech Republic

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

World Multidisciplinary Earth Science Symposium (WMESS)

Working Group

Praha-Czech Republic

17 April 2019 - 18 April 2019

17 April 2019 - 18 April 2019

IMCET 2019

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

IMCET 2019

Working Group

Antalya-Turkey

03 November 2018 - 04 November 2018

03 November 2018 - 04 November 2018

12. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU

Session Moderator

Trabzon-Turkey

01 November 2018 - 03 November 2018

01 November 2018 - 03 November 2018

2. TARİHİ MADENLER KONFERANSI

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

12. BÖLGESEL KAYA MEKANİĞİ SEMPOZYUMU

Working Group

Trabzon-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

2. BÖLGESEL TARİHİ MADENLER SEMPOZYUMU

Working Group

Trabzon-Turkey

01 August 2017 - 01 August 2017

01 August 2017 - 01 August 2017

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU (ISME 2017)

Working Group

Muğla-Turkey

11 April 2017 - 14 April 2017

11 April 2017 - 14 April 2017

IMCET 2017

Session Moderator

Antalya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

IMCET 2017

Working Group

Antalya-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Black Sea Mining and Tunneling Sysmposium

Working Group

Trabzon-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

SWEMP/CAMI 2016

Working Group

İstanbul-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

5th Annual International Conference on Geological and Earth Sciences (GEOS 2016)

Working Group

Singapore-Singapore

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

World Tunneling Congress

Working Group

Dubrovnik-Croatia

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

IMCET 2015

Working Group

Antalya-Turkey

01 August 2014 - 01 August 2014

01 August 2014 - 01 August 2014

International Conference of Mining, Material and Metallurgy, MMM’14,

Working Group

Praha-Czech Republic

01 April 2013 - 01 April 2013

01 April 2013 - 01 April 2013

IMCET 2013

Working Group

Antalya-Turkey

Invited Talks

November 2018

November 2018

2. TARİHİ MADENLER KONFERANSI

Conference

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2013 - 2014

2013 - 2014

Politecnico di Torino_DITAG -aRAŞTIRMA

University

Citations

Total Citations (WOS): 123

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

August-2020

August 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Dokuz Eylül Üniversitesi

June-2020

June 2020

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Üniversitesi

January-2020

January 2020

Post Graduate

Post Graduate - Ankara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Post Graduate

Post Graduate - Dokuz Eylül Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Hacettepe Üniversitesi

June-2019

June 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Süleyman Demirel Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Post Graduate - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

July-2017

July 2017

Doctorate

Doctorate - Dokuz Eylül Üniversitesi

January-2017

January 2017

Post Graduate

Post Graduate - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

June-2016

June 2016

Doctorate

Doctorate - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Entrepreneurship Activities

GOA AR-GE MADENCİLİK VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Limited, GOA AR-GE MADENCİLİK VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ., 19 October 2020, Co-Founder