PATLATMALAR SONUCU ÇEVREYE VERİLENSARSINTILAR ÜZERİNE BİR YORUMA COMMENT ON BLAST INDUCED VIBRATIONSAND DAMAGE CRITERIA


UYAR G. G. , ERKOÇ Ö., İPEK t.

2. Ulusal kırmataş sempozyumu, Türkiye, 3 - 04 Haziran 1999

  • Basıldığı Ülke: Türkiye