Soma Kömürler A Ş ye Ait Işıklar ve Atabacası Yeraltı Kömür Ocaklarında İŞ Güvenliği ve AcilDurum Eylem Planlarının Geliştirilmesi


UYAR G. G. (Yürütücü)

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2016

  • Proje Türü: Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2014
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2016