Kömür damarı içi patlatma kaynaklı kanal dalgalarının titreşim genlikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi


UYAR G. G.

23. Uluslararası Madencilik Kongresi, 17 - 19 Nisan 2013