Yeraltı Patlatmalarından Kaynaklı Sismik Enerjinin Tahkimat Tasarımında Dinamik Etki Olarak Parametrik Bir Şekilde Tanımlanması


UYAR G. G. , YAMAN E., GÜNGÖR O.

IMCET 2017, 11 - 14 Nisan 2017