Yeraltı Kömür Ocaklarında Kaya SaplamalarınınUygulanabilirliğinin Nümerik Olarak Modellenmesi


UYAR G. G. , ÖZÇELİK Y. , ŞENKAL S., GÜNGÖR O.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği SEmpozyumu, 2 - 03 Ekim 2018