Şev Duraylılığı Açısından Kontrollü Patlatma Teknikleri Bursa Orhaneli Linyit Sahası Gümüşpınar Sektörü Çalışması


UYAR G. G. , AKSOY C. O. , KAYPAK B.

Türkiye 24. Uluslar arası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 12 - 14 Nisan 2015