Sabit yük altındaki bazı kayaçların Elastisite Modülü ve Poisson Oranı’ndaki değişimin zamana bağlı değişiminin incelenmesi


UYAR G. G. , AKSOY C. O. , ÖZACAR V., Yaman H. E. , Eren S.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, vol.1, pp.134-140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134-140