Maden Sahalarındaki Mikrosismik Olayların Kökeni Önemi İzlenmesi ve Analizi


KAYPAK B., UYAR G. G.

23. Uluslararası Madencilik Kongresi, 17 - 19 Nisan 2013