Açık İşletme Patlatmalarının Yeraltı Maden OcaklarınaOlan Etkileri/ O


UYAR G. G. , YAMAN E., GÜNGÖR O., ARPAZLI A.

12. Bölgesel Kayamekaniği Sempozyumu, 2 - 03 Ekim 2018