Pasif Mikrosismik İzleme Yöntemlerinin Hidrotermal Sahalarda Kullanımı ve Jeotermal İşletmeler Açısından Önemi


KAYPAK B., UYAR G. G.

Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu, İTÜ Maden Fakültesi, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye