Park Termik Çayırhan yeraltı kömür ocağında kaya saplamalarının uygulanabilirliğinin nümerik olarak modellenmesi


Öğrenci: NEJAT OZAN GÜNGÖR

Danışman: Güzin Gülsev Uyar Aksoy