Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Okul Öncesinde Fen Eğitimi

Yaşadıkça Eğitim , vol.79, pp.14-16, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DO CHILDREN ACCEPT REFUGEE CHILDREN TO THEIR GAME?

EECERA2021 Online Festival, Croatia, 01 September 2021

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mülteci Çocuklarla Uygulama Deneyimleri: Katkılar, Zorluklar ve Öneriler

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2021, pp.92 Sustainable Development

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMACILARIN GÖZÜNDEN ANKARA’DAKİ ROMAN ÇOCUKLARI: BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASI

VIIth International EurasianEducational Research Congress ONLINE, 10 - 13 September 2020

Erken Müdahale Süreçlerinde Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahele Kongresi (UDEMKO 2020), Turkey, 25 - 27 June 2020 Sustainable Development

Farklılıkları Konu Alan Çocuk Kitaplarının İçeriksel Analizi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.896

Okul Öncesi Dönem Çocukların Farklı Kültüre İlişkin Şemalarının İncelenmesi

VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019

0-3 YAŞ ÇOCUKLARIN DIŞ MEKÂNDANYARARLANMA DURUMLARI

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22 - 24 October 2018

48-72 Aylık Çocukların Matematik Kavramına İlişkinSahip Oldukları Zihinsel İmgeleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), Ankara, Turkey, 11 April 1018 - 14 April 2018

Teachers Views on Home Visits In EarlyIntervention

WERA Focal Meeting HKERA International Conference, 30 November - 02 December 2017

My rights,your rights and her rights.What we know abaout child rights?

XIV European Conference on Socail and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.146

A Content Analysis of Bullying in Picture Story Books

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.144

Family Involvement Activities of Preschool Teachers in Termsof Taking Early Intervention Course

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

İki Dilli Çocukların Sosyal Beceri, Uyum Ve Yeterlilikleri Üzerine Bir İnceleme

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.547-548

Üstün Yetenekliler Alaninda Yapilmiş Tezlerin Analizi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 4 - 06 May 2017

Examining Parents’xx and Teachers’xx Views On Early Childhood Mathematics

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2599-2602

Perceptions of Preschool Children s Classroom Rules

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016

Okul Öncesi Dönem Matematiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Uygulamaları

III.rd. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.790-791

The Metaphor Study About Anti Bias Education Programs

Twelfth International Congress ofQualitative Inquiry, Illinois, United States Of America, 18 - 21 May 2016

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Eğitim Programları

3. Uluslarararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Müdahale Programları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.149

Dealing With Feelings How a Little Child Experiences Anger

2nd Teaching & Education Conference, Floransa, Italy, 16 - 19 September 2015

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Kurallarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.188

A Source of Inspiration for Attaining the Quality Standards in Early Childhood Eductaion QRIS

4. Uluslarararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015

Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale KonusundaBilim İnsanlarının Bilgi Tanımlama ve Rolleri İle İlgili Değerlendirmeleri

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2015, vol.1, pp.30-47

The Relationship Between Childhood Traumatic Experiences And Self Esteem

International Journal of Arts Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities, 19 - 23 April 2015

Pre school Teachers and Teacher Candidates Metaphoric Perception on Portfolio

Presented at 2015 International Business & Education Conference, 22 - 26 March 2015

A comparative examination of the family-based early intervention programs developed in Turkey and in the USA in the last decade

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.658-666 identifier

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children, 21 - 24 May 2014 Sustainable Development

The trait anger and anger explanation styles of preschool teachers

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5163-5167 identifier

The physical environment factors in preschools in terms of environmental psychology: a review

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2034-2039 Sustainable Development identifier

CAILLOU: A CARTOON ALL CHILDREN ADMIRE

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.687 identifier

The adaptation of a scale for preschool teachers' attitudes towards science teaching

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2881-2884 Sustainable Development identifier identifier

The Turkish adaptation of the program administration scale

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2060-2063 Sustainable Development identifier identifier

Examining preschools' quality in terms of physical conditions

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1573-1577 Sustainable Development identifier identifier

Toplumsal duyarlılık ve sosyal hizmetler Model Proje Örneği

I.Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 April 2006

Books & Book Chapters

ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE EĞITIMINDE KALITE

in: AILELER VE EĞITIMCILER İÇIN ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMINDE TEMEL KONULAR, Aküzüm, Cemal; Kuru, Nilüfer; Saraçoğlu, Mehtap, Editor, Nobel, pp.57-77, 2022

İstendik Davranışın Örnekle Öğretilmesi

in: Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Rehberlik ve Disiplin: Doğumdan Sekiz Yaşına Kadar, Berrin Akman, Hakan Namlı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.124-145, 2020

Fen Eğitiminde Öğrenme Merkezleri

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Berrin AKMAN GÜLDEN UYANIK BALAT TÜLİN GÜLER YILDIZ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.193-206, 2017

Fen Eğitiminde Oyun

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Akman Berrin, Uyanık Balat Gülden, Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.209-231, 2017

Kindergarten Students' Perceptions Regarding Classroom Rules

in: Strategic Researches on Social Science Multidiciplinary Approach, Tüfekçi , Ö.K., Editor, Lambert Academic Publishing, pp.21-39, 2016

Ahlak Gelişimi

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Kargı Eda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.34-46, 2016

Ailelerin gözünden okul öncesinden ilkokula geçişte yaşanan güçlükler ve çözüm önerileri

in: Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, aramustafaoğlu, mehmet toran, kemal öztemel, ahmet aypay, mehmet turan, ali osman alakuş, murat özbay, adnan baki, turgay alakurt, ibrahim halil diken, hülya kelecioğlu, aydan ersöz, mehmet güçlü, Editor, pegem akademi, pp.447-458, 2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Kavram Kazanımlarının İncelenmesi

in: Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel; Serkan Dinçer, Editor, Pegem, pp.475-488, 2016

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının incelenmesi.

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKLER VE NİTELİK ARAYIŞI, , Editor, Pegem Atıf İndeksi, Ankara, pp.29, 2016

Standardize Testler

in: Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme, Fatma Çağlayan Dinçer, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.100-120, 2016

Ailelerin Gözünden Okula Öncesinden İlkokula Geçişte Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

in: Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel Serkan Dinçer, Editor, Pegem, pp.447-458, 2016

Role of Play in Teaching Science in the Early Childhood Years

in: Research in Early Childhood Science Education, Cabe Trundle, Kathy; Saçkes Mesut, Editor, Springer, pp.237-258, 2015

Metrics

Publication

240

Citation (WoS)

70

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

5

Project

13

Thesis Advisory

41

Open Access

30
UN Sustainable Development Goals