Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Transition to preschool for children with ASD: expectations of Turkish parents and teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Views of parents preferring to raise a bilingual child

EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE, vol.189, no.10, pp.1588-1601, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Adaptation of the "Incredible Years Child Training Program" and Investigation of the Effectiveness of the Program

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, no.2, pp.397-425, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Examining the Science Process Skills of Preschoolers with Regards To Teachers' and Children' Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.190, pp.269-279, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Effects of Family-Based Literacy Preparation Program on Children's Literacy Preparation Skills

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.186, pp.185-204, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Parents' views on the appointment of male teachers in Turkish pre-schools

EDUCATION AS CHANGE, vol.18, no.1, pp.21-32, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The Effects of Constructivist Science Teaching Program on Scientific Processing Skills of 6 year-old Children

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.165, pp.275-292, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The viewpoint of individuals from different professional groups on the rights of children under risk

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.43, pp.612, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Comparative study on mothers' and teachers' evaluation of behavior problems of children attending preschool education

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.263-275, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The effect of elementary students' attitude towards science on their levels of test anxiety

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.32, no.146, pp.3-11, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

An analysis of children's play behaviors towards toys representing diversity

Pedagogical Research, vol.7, no.3, pp.1-12, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Yıllarda Matematik, Kültür ve Dil İlişkisi

Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-14, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örüntü Kavramını İşleme Sürecine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.11, no.1, pp.41-59, 2022 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of the Pre-K Mathematics Program Based on Teacher and Parent Views: A Qualitative Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.54, pp.297-358, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Problems Encountered in The Education of Refugees in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.9, no.1, pp.153-164, 2022 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Becerilerinin Desteklenmesinde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü

Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi, vol.2, no.2, pp.25-35, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Çocukluk Döneminde Çalışma Belleği Derecelendirme Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.158-179, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem İçin Sosyal-Duygusal Kazanımlar ve Yılmazlık Ölçeği’nin (Sear-Pre) Geçerlik Güvenirlik Çalışması

EKUAD-Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.74-86, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Children’s Perceptions of Child Rights

İlköğretim Online (elektronik), vol.20, no.1, pp.30-35, 2021 (Other Refereed National Journals) identifier

Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.181-206, 2021 (Other Refereed National Journals)

The views and solution recommendations of preschool teachersand parents concerning children’s misbehaviors

İlköğretim Online (elektronik), vol.20, no.1, pp.265-285, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Preschool inquiry-based mathematics in practice: Perspectives of teachers and parents.

Journal of Qualitative Research in Education, vol.9, no.1, pp.151-178, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Otizmli Çocukları Tarama, Tanılama, Değerlendirmede Kullanılan Psikometrik Araçlar

ARSIV KAYNAK TARAMA DERGISI, vol.29, no.4, pp.267-275, 2020 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Ebeveynlerinin ve Öğretmenlerinin İki Dillilik İle İlgili Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.1695-1725, 2020 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Kurum Yöneticilerinin Erken Müdahale Programlarına İlişkin Algılarının İncelenmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.295-317, 2020 (Other Refereed National Journals)

A Study to Adapt the Trust and Orientation of Science to Turkish Culture

JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE, ENVIRONMENT AND HEALTH, vol.6, no.4, pp.309-320, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pre- Submission Processes of Children at Developmental Risk According to Teachers and Teacher Candidates

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.12, pp.232-247, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The Expectations of Parents Having Children with Autism From Early Intervention Programs

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, vol.12, no.1, pp.264-276, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

The Effect of Sciencestart!(TM) Assisted Science Education Program on 60-72 Months Old Childrens' Scientific Process Skills and Scientific Belief and Tendency

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, no.1, pp.20-39, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Çocukların Oyunlarındaki Akran Etkileşimleri Ve Ortaya Çıkan Sorunlarda Öğretmen Müdahalelerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.67-85, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sciencestart T Destekli Bilim Eğitim Programının 60-72 Aylık Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilimsel İnanca ve Yönelime Etkisi

HACETTEPE ÜNIVERSITESI E?ITIM FAKÜLTESI DERGISI / HACETTEPE UNIV., JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION, vol.35, no.1, pp.20-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yaratıcılığına Etkisi

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.10, no.1, pp.399-431, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

5 Yaş Çocuklarının Zihinlerindeki Bilim İnsanı İmajı İçerisinde STEM Alanlarının Yer Alma Durumlarının İncelenmes

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, no.52, pp.320-339, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effect of Inquiry-Based Mathematics Activities on Preschoolers’xx Math Skills

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.5, pp.198-215, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin STEM Semantik Algılarının ve STEM Yaklaşımına Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi.

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.27, no.5, pp.2173-2186, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitimden Lise Eğitimine Matematik-Müzikİlişkisini Ele Alan Ulusal Araştırmaların İncelenmesi

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.5, pp.40-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Aracı Olarak Pedagojik Dokümantasyon

Kuramsal Eğitimbilim, vol.12, no.3, pp.935-949, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okula Uyum Becerilerine Anne Baba Tutumlarının Etkisi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.1, pp.19-36, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.14, no.4, pp.417-433, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üstün Yetenekliler Alanında Yapılmış Tezlerin Analizi

Kuramsal Eğitimbilim, vol.11, pp.411-430, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Dünya’nın Şekli ve Gece-Gündüz Kavramlarına Yönelik Zihinsel Modelleri

e- Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.66-82, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Ödül ve Ceza Algıları ile Öğretmenlerin Disiplin Hakkındaki Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.1-12, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.96-114, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teachers' Views of Peer Bullying and Their Coping Strategies with Bullying

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.2, pp.439-459, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Erken Çocukluk Döneminde Düşünce Becerilerinin Gelişimi

Milli Eğitim Dergisi, no.218, pp.5-20, 2018 (Other Refereed National Journals)

An Investigation of Pre-school Teachers' Opinions about the Inclusion of Children with Autism

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.1, pp.105-128, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

OPINIONS OF FAMILY COURT JUDGES ABOUT THE REFLECTION OF DOMESTIC VIOLENCE ON CHILDREN

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, vol.0, no.14, pp.29-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Müdahale Kavramına İlişkin Algıları

ilköğretim Online, vol.17, no.3, pp.1631-1643, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Online, vol.17, no.3, pp.1224-1237, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

FAMILY INVOLVEMENT ACTIVITIES OF PRESCHOOL TEACHERS

INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, vol.0, no.14, pp.50-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığınmacılara Yönelik Sosyal Medya Algısı: Bir Sözlük Değerlendirmesi

Göç Dergisi, vol.4, no.2, pp.185-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi

Göç Dergisi, vol.4, no.2, pp.185-200, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARI İLE DİSİPLİN ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.12, pp.342-357, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preservice Preschool Teachers’xx Views on the Characteristics of Gifted Children

Journal or teh Education of Gifted Young Scientists, vol.5, no.3, pp.70-84, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Eğitim Sınıflarındaki Bilim Eğitimi Öğrenme Merkezlerinin İncelenmesi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.42-57, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Quality in Preschool Education: The Views of Teachers and Assistant Teachers

Bayburt Eğtim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.7-33, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Araştırma Görevlilerinin Bilimde Etik Değerlere İlişkin Görüşleri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.11, pp.300-313, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Rekabet Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INES Journal), vol.4, no.10, pp.59-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Rekabet Ölçeği nib Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (INESJOURNAL), vol.4, no.10, pp.59-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining Preschool and First Grade Teachers’Opinions on the Effects of School Readiness to Classroom Management

International Journal of Progressive Education, vol.13, no.1, pp.22-41, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sınıfa Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.36, no.3, pp.617-645, 2016 (Other Refereed National Journals)

Children s Drawings and Descriptions of Their Ideal school A Case Study from Turkey

International Journal of Progressive Education, vol.12, no.3, pp.121-133, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Examination of Preschool Administrators' and Preschool Teachers' Perceptions About Counselors' Roles

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.6, no.3, pp.393-411, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilim Defterlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, no.1, pp.85-106, 2016 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri

Uluslararası Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin rollerine ilişkin algılarının incelenmesi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.6, no.3, pp.393-412, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlama Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.419-476, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bağlanma Boyutları Sınıf Yönetimi Profilleri ve Öğretmen Aile Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

İlköğretim Online, vol.15, no.3, pp.820-837, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği Programına İlişkin Metaforik Algıları

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.5, no.3, pp.1-15, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARIN MERAK ETTİĞİ BİLİM SORULARINA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN VERDİKLERİ CEVAPLARIN İNCELENMESİ

The Journal of International Educational Sciences, vol.2, no.4, pp.65, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi Kontrol Listesi ni Türkçeye Uyarlama Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.2, pp.802-824, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıfa Uyum Öğretmen Gözlemi-Kontrol Listesi'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.809-824, 2015 (International Refereed University Journal)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, vol.28, no.1, pp.97-115, 2015 (Other Refereed National Journals)

5-8 Yaş İki Dilli Çocukların Türkçe Konuşmalarında Kullandıkları Sesbilgisel Süreçlerin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültes ,, vol.3, no.2, pp.286-316, 2014 (International Refereed University Journal)

Anaokulluna Devam Eden Çocukların 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Okul Olgunluklarına Etkisinin İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.333-341, 2014 (Other Refereed National Journals)

Preschool and Special Education Teachers’ Bahavioral Management Strategies

Elementary Online, vol.13, no.1, pp.274-291, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The social skills of six-year-old Turkish children: a comparison by gender

VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH STUDIES, vol.5, no.4, pp.330-343, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Altı yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.31, pp.55-66, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göe İncelenmesi

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.13, no.1, pp.3-12, 2006 (Other Refereed National Journals)

6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındakı görüşlerı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.31, pp.55-66, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesi Öğretmenlerinin fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.251-257, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Çocukların Bilişsel Gelişimlerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.205-210, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencileirnin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.129-136, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.175-183, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.11-14, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öncesinde Fen Eğitimi

Yaşadıkça Eğitim, vol.79, pp.14-16, 2003 (Other Refereed National Journals)

6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.11-14, 2003 (Other Refereed National Journals)

3 Yaş Çocuklarında Kavram Gelişimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.137-141, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKULÖNCESi ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERİNE AiT TÜRKiYE PROFiL ARAŞTIRMASI

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.23, pp.108-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Türkiye deki Okulöncesi Öğretmenlerinin Profili Araştırması-Doktora Öncesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.23, pp.108-116, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki 6 8 Yaş Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi

Journal of Qafqaz University, no.9, pp.103-112, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki 6-8 Yaş Çocuklarının Gelşimsel Değerlendirilmesi

Journal of Qafqaz University, vol.9, pp.103-112, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profili Araştırması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.108-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Dönemde Matematik

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.244-248, 2002 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Korunmaya Muhtaç Çocukların Benlik Algısının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.229-233, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Müdahale Süreçlerinde Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahele Kongresi (UDEMKO 2020), Turkey, 25 - 27 June 2020 Sustainable Development

Teachers Views on Home Visits In EarlyIntervention

WERA Focal Meeting HKERA International Conference, 30 November - 02 December 2017

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuğu Tanıma ve Değerlendirmeye Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

A Content Analysis of Bullying in Picture Story Books

XIV European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.144

My rights,your rights and her rights.What we know abaout child rights?

XIV European Conference on Socail and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.146

Family Involvement Activities of Preschool Teachers in Termsof Taking Early Intervention Course

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

Üstün Yetenekliler Alaninda Yapilmiş Tezlerin Analizi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 4 - 06 May 2017

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Üstün Yetenekli Çocuklarin Özelliklerine İlişkin Görüşleri

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, 4 - 06 May 2017

Examining Parents’xx and Teachers’xx Views On Early Childhood Mathematics

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2599-2602

Eğitimciler ve Hukukçuların Bakış Açısıyla Risk Altındaki Çocuklar

II. Uluslarararsı Çocuk Koruma Kongresi, 11 - 13 November 2016

Perceptions of Preschool Children s Classroom Rules

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016

Okul Öncesi Dönem Matematiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Uygulamaları

III.rd. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.790-791

The Metaphor Study About Anti Bias Education Programs

Twelfth International Congress ofQualitative Inquiry, Illinois, United States Of America, 18 - 21 May 2016

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Eğitim Programları

3. Uluslarararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri İçin Geliştirilmiş Erken Müdahale Programları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.149

Dealing With Feelings How a Little Child Experiences Anger

2nd Teaching & Education Conference, Floransa, Italy, 16 - 19 September 2015

A Source of Inspiration for Attaining the Quality Standards in Early Childhood Eductaion QRIS

4. Uluslarararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015

Erken Çocukluk Döneminde Erken Müdahale KonusundaBilim İnsanlarının Bilgi Tanımlama ve Rolleri İle İlgili Değerlendirmeleri

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2015, vol.1, pp.30-47

Pre school Teachers and Teacher Candidates Metaphoric Perception on Portfolio

Presented at 2015 International Business & Education Conference, 22 - 26 March 2015

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children

Opinions of Family Court Judges about the Reflection of Domestic Violence on Children, 21 - 24 May 2014 Sustainable Development

CAILLOU: A CARTOON ALL CHILDREN ADMIRE

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.687 identifier

Books & Book Chapters

İstendik Davranışın Örnekle Öğretilmesi

in: Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Rehberlik ve Disiplin: Doğumdan Sekiz Yaşına Kadar, Berrin Akman, Hakan Namlı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.124-145, 2020

Fen Eğitiminde Öğrenme Merkezleri

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Berrin AKMAN GÜLDEN UYANIK BALAT TÜLİN GÜLER YILDIZ, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.193-206, 2017

Fen Eğitiminde Oyun

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Akman Berrin, Uyanık Balat Gülden, Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.209-231, 2017

Kindergarten Students' Perceptions Regarding Classroom Rules

in: Strategic Researches on Social Science Multidiciplinary Approach, Tüfekçi , Ö.K., Editor, Lambert Academic Publishing, pp.21-39, 2016

Ahlak Gelişimi

in: Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Kargı Eda, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.34-46, 2016

Standardize Testler

in: Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme, Fatma Çağlayan Dinçer, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.100-120, 2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Kavram Kazanımlarının İncelenmesi

in: Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel; Serkan Dinçer, Editor, Pegem, pp.475-488, 2016

Okul öncesi dönem çocuklarının matematik kavram kazanımlarının incelenmesi.

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKLER VE NİTELİK ARAYIŞI, , Editor, Pegem Atıf İndeksi, Ankara, pp.29, 2016

Ailelerin Gözünden Okula Öncesinden İlkokula Geçişte Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

in: Eğitimde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Özcan Demirel Serkan Dinçer, Editor, Pegem, pp.447-458, 2016

Role of Play in Teaching Science in the Early Childhood Years

in: Research in Early Childhood Science Education, Cabe Trundle, Kathy; Saçkes Mesut, Editor, Springer, pp.237-258, 2015