Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Can transdisciplinary approaches contribute to the COVID-19 fight?

GLOBAL HEALTH PROMOTION, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

HOW WILL TECHNOLOGY BE USED FOR AGED PEOPLE'S HEALTH RELATED NEEDS?

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.18, no.1, pp.1-2, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

DIGITAL AGEING ! IS IT AN ISSUE OF TURKEY?

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.16, no.3, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Biogerontology in Turkey: a brief report

BIOGERONTOLOGY, vol.12, no.1, pp.83-86, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

DETERMINATION OF LIFE QUALITY OF ELDERLY AND RELATED FACTORS IN A DISTRICT OF ANKARA, TURKEY

TURK GERIATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS, vol.11, no.1, pp.12-17, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

What influences physical activity among elders? A Turkish experience from Ankara, Turkey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.46, no.1, pp.79-88, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Training of 'first-aid' trainers: a medical school example in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.13, no.1, pp.9-13, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Asthma-like symptoms prevalence in five Turkish urban centers.

Allergologia et immunopathologia, vol.33, pp.270-6, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The evaluation of first aid and basic life support training for the first year university students.

The Tohoku journal of experimental medicine, vol.205, no.2, pp.157-69, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Internet use among high school students in Ankara, Turkey

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.25, no.6, pp.737-740, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A peer education example on HIV/AIDS at a high school in Ankara

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.46, no.1, pp.54-59, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Capture-recapture methods for estimation of fertility and mortality in a rural district of Turkey.

Eastern Mediterranean health journal = La revue de sante de la Mediterranee orientale = al-Majallah al-sihhiyah li-sharq al-mutawassit, vol.10, pp.56-63, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yeni koronavirüs hastalığı (covıd-19) ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele yöntemleri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.457-464, 2020 (Other Refereed National Journals)

John Murray Last (22.09.1926-11.09.2019)

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.18, no.2, pp.218-223, 2020 (Other Refereed National Journals)

12. Avrupa Halk Sağlığı Konferansı’xxnın (EUPHA 2019) Ardından…

Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yeti Yitimi olan Üniversite Öğrencilerinin Gereksinimleri: Niteliksel ve Niceliksel Araştıram Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.299-309, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tütün kontrolü için tütünsüz üniversite modelleri

STED, vol.28, no.5, pp.23-26, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tütün kontrolü hekimlerin hep önceliğinde olmuştur

STED, vol.28, no.5, pp.13-17, 2019 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası literatürde göç(men) ve mülteci sağlığı ile ilgili hangi konular öne çıkmaktadır?

Sağlık ve Toplum, vol.29, no.2, pp.3-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the causes of adolescent mortality between the years 2009 and 2016 in Turkey

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.17, no.1, pp.28-37, 2019 (Other Refereed National Journals)

How does (public health) ethics address harm reduction?

Tobacco Prevention Cessation, vol.5, pp.25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foodborne crisis and preventive approach in public health perspective

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.76, no.3, pp.361-376, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Study Examining Compliance with the Anti-Tobacco Law Nb. 4207 Inside Taxis

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.18, no.3, pp.88-93, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Tütün Kontrolünde Proaktif Politikalar

STED, vol.26, no.5, pp.41-43, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sigarasız Açık Alan düzenlemesine uyum konusunda bir üniversite yerleşkesi deneyimi

DEU Tıp Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, pp.137-145, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nikotin Salıveren Sistemler: Terminolojide Neden Değişim Gereksinimi Var?

STED, vol.26, no.5, pp.1-5, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yer Değiştirme Sorunu ve Kısa Küresel Değerlendirmeler

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, no.4, pp.152-163, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Istanbul Symposium on War Migration and Health

The World Medical Journal, vol.62, no.2, pp.66-67, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Ziyaret Sonrası Tıp Öğrencilerinin Görüşleri

Toplum Hekimliği Bülteni, vol.30, no.1, pp.17-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kadınlar Arasında Tütün Kullanımının Dinamikleri

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, pp.23-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Global Situation of Diet Related Risks Perspective from a cross cutting country Turkey

Toplum Hekimliği Bülteni, vol.29, no.3, pp.1-6, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gerontology in Turkey

Advances in Gerontology, vol.28, no.1, pp.80-99, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halk sağlığı bakış açısıyla yaşlı istismarı ve ihmali

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.24, no.2, pp.79-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tütün Kontrolünde Düz Paket Uygulaması Neden Gerekli

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.24, pp.50-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Dünyada Kadınlar Arasında Tütün Kullanımı ve Mücadelede Ayrıntılar

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.24, pp.6-9, 2015 (Other Refereed National Journals)

A Survey on Public Reaction to the Establishment of a Smoke-Free Zone in a Hospital Garden

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.15, no.4, pp.162-167, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Factors Related to Smoking Status of Pregnant Women Aged 15-49 in Turkey

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.15, no.1, pp.27-32, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Updated assessment on tularemia Tularemi: Güncel deǧerlendirmeler

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.71, no.2, pp.99-106, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Dünya’da ve Türkiye’ de tütün kullanımı: riskler, tehditler, önleyici yaklaşımlar.

Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, vol.5, pp.1-5, 2012 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye'de Tütün Kullanımı: Riskler, Tehditler, Önleyici Yaklaşımlar.

Türkiye Klinikleri Journal of Pulmonary Medicine, vol.5, no.2, pp.1-5, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tobacco Use and Control in Turkey, Turkish Journal of Public Health

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.7, no.2, pp.61-75, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ankara da Bir İlköğretim Okulunda El Yıkama Konusunda Bir Müdahale Çalışması

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.31, no.2, pp.135-143, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tobacco Use and Tobacco Control in Turkey.

Turkish J Public Health, vol.7, pp.61-75, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier

A professional health problem among pharmacists: Burnout Eczacilarda mesleki bir saǧlik sorunu: Tükenmişlik

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.29, no.1, pp.61-74, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

An Intervention Study on Handwashing Among 6 14 Years of Age Children

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.7, pp.65-70, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Patterns and dynamics of female tobacco use: A comparative perspective of Turkey and the United States

Turkish Journal of Cancer, vol.38, no.3, pp.99-112, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Patterns and dynamics of female tobacco use: A comparative perspective of turkey and the United States.

Turkish Journal of Cancer, vol.38, no.3, pp.99-112, 2008 (Other Refereed National Journals) identifier

Adolescent peers and anti-smoking activities.

Promotion & education, vol.14, pp.36-40, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Prevalence and determinants of adolescent smoking in Ankara, Turkey

Turkish Journal of Cancer, vol.36, no.2, pp.49-56, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Ashtma like symptoms prevalance in five Turkish urban centers

Allergol Immunopathology, vol.33, no.5, pp.270-276, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Van ilinde 15 yaş üzeri erkeklerde SF 36 ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.25, no.5, pp.663-668, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Thinking on strengthening the NGO contribution to improve solidarity in Public Health.

12th European Public Health Conference, MARSİLYA, France, 20 - 23 November 2019

Analysis on how Sustainable Development Goals issue breastfeeding?

1. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 November 2019

Rethinking Sustainable Development Goals to Address Disability.

International Conference on Chronic Diseases and 6th Savez Conference, Koshice, Slovakia, 24 - 25 October 2019, pp.85

How does (public health) ethics address ”harm reduction”?

4th ENSP-SRS International Conference on Tobacco Control 2019, Bükreş, Romania, 27 - 29 March 2019, vol.5, pp.25

TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNCELİKLİ BİR KONU:SURİYELİ ÇALIŞANLARA İLİŞKİN GÜNCEL DURUM ANALİZİ

III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Turkey, 28 December - 29 November 2018, pp.99-101

How should training in Public Health Speciality be across Europe?:

11th EUPHA Public Health Conference, Slovenia, 28 November - 01 December 2018, vol.28, pp.218028

UZMANLIK EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI VİZYON DENEYİMİ VE HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULUÇALIŞMALARI

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 November 2018

TÜRKİYE’DE HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ: HANGİ ZEMİNDE VE HANGİ ÇERÇEVEDE?

2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 17 November 2018

Tütün Kontrolünde Proaktif Politikalar: Neden? Nasıl?

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017

Yaşlı Dostu Kent Kavramı ve Gereklilikleri

Yaşlı Dostu Kentler-Sürdürülebilirlik Toplantısı, Turkey, 28 March 2016

Water pipe and oral tobacco use among women

The 46th Union World Conferece on Lung Health, Cape Town, Cape-Town, South Africa, 2 - 06 December 2015, vol.19, pp.68

Books & Book Chapters

Telemedicine: Perspectives & Predictions

in: Telemedicine: Aging and clinical applications of telemedicine, Yeşim Gökçe Kutsal,Dilek Aslan, Editor, Türk Geriatri Derneği, Ankara, pp.127-134, 2021

Tütünsüz Üniversite Yaklaşımı ve Güncel Uygulama Örnekleri

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.1045-1050, 2020

Yaşlılık ve Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) döneminde sağlıklı beslenme: Topluma yönelik öneriler

in: COVID-19 Pandemi Sürecinde İleri Yaş Grubuna Yaklaşım, Kutsal YG, Aslan D, Editor, Hangar, Ankara, pp.20-25, 2020

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Açısından Tütün Kontrolü: Dünya ve Türkiye İçin Öneriler

in: Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar - 2020, Günay Saka, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.64-68, 2020

Uluslararası Sağlık Açısından Değerlendirmeler

in: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Öne Çıkan Konular, Dilek Aslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi, pp.23-28, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Risk Grupları

in: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Öne Çıkan Konular, Dilek Aslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi, pp.29-35, 2020

Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Çerçeve

in: Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları, Dilek ASLAN (Ed.) Ferda KARADAĞ (Editör Yardımcısı), Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.12-18, 2020

Yeni Nesil Tütün Ürünleri

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.1021-1024, 2020

Tütün Kontrolü Güncel Durum Tespiti, Gereksinimler ve Öneriler

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.1009-1012, 2020

Yaşlılık ve Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sürecinde Yaş Ayrımcılığı: Toplumsal Boyutu ve Önlemeye Yönelik Öneriler

in: COVID-19 Pandemi Sürecinde İleri Yaş Grubuna Yaklaşım, Kutsal YG, Aslan D., Editor, Hangar, Ankara, pp.58-64, 2020

Sağlığın Geliştirilmesi Kavramı ve “Tek Sağlık” Yaklaşımı

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.991-996, 2020

Pandemi Mücadelesi İçin Halk Sağlığı Tıpta Uzmanlık Eğitim MüfredatıNasıl Güncellenmeli?

in: Türkiye Sağlık Raporu-2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.657-662, 2020

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

in: Pandemi ve Sağlık Hukuku Disiplinlerarası Yaklaşımla, Burcu G. Özcan Büyüktanır, Berna Özpınar Gümrükçüoğlu, Editor, Yetkin Yayınevi, pp.15-28, 2020

Yaşlılık ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

in: Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları, ASLAN DİLEK (Ed), KARADAĞ FERDA (Yrd. Ed), Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.73-78, 2020

Muhtelif

in: Halk Sağlığı Diyalektiğine İlk Adım, Çağatay Güler, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.1-243, 2019

Yaşlanınca ne(ler değişti?

in: Bu evde yaşlı var., , Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.9-15, 2018

Yaşlılık ile İlgili Efsaneler (!) ve Gerçekler

in: Güncel Geriatri El Kitabı, Aslan Dilek, Gökçe Kutsal Yeşim, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.7-10, 2017

Demographic Trends

in: Population Ageing in Turkey, Marvin Formosa, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, International Institute on Ageing, United Nations, pp.17-22, 2017

Yaşlılık ile İlgili Ne(ler) Bilinmeli?

in: Güncel Geriatri El Kitabı, Aslan Dilek, Gökçe Kutsal Yeşim, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.3-6, 2017

Kişisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar

in: TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ, Prof.Dr. Didem ARSLANTAŞ, Editor, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2903 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1860, Eskişehir, pp.44-73, 2017

Public Health Issues

in: Population Ageing in Turkey, Marvin Formosa, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, International Institute on Ageing, United Nations, pp.35-42, 2017

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik

in: Berek Hacker Jinekolojik Onkoloji, Ali Ayhan, Macit Arvas, Kunter Yüce, M. Faruk Köse, Fırat Ortaç, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.220-241, 2017

Yaşlılık ve İhmal/İstismar

in: Güncel Geriatri El Kitabı, Aslan Dilek, Kutsal Yeşim Gökçe, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.171-174, 2017

GERİATRİK BİLİMLER

Yalçın Matbaacılık A.Ş., Ankara, 2015

Uluslararası Sağlık (International Health)

in: Halk Sağlığı Temel Bilgiler (Basic Knowledge of Public Health), Güler Ç, Akın L., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları (Hacettepe University Publications), Ankara, pp.699-719, 2015

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

in: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Kayıhan Pala, Editor, Palme, pp.83-96, 2015

YAŞAM KALİTESİ: YAŞLILIK DÖNEMİNE DAİR ÖNEÇIKANLAR

in: Birinci Basamak İçin Temel Geriatri, , Editor, Algı Tanıtım, pp.42-45, 2012

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR: KISA BİR DEĞERLENDİRME (GMOs: quick assessment)

in: Farklı Boyutlarıyla Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GMOs in different dimensions), Aslan D, Şengelen M., Editor, Mattek, pp.49-52, 2010

TOPLUMUN SAĞLIKLI BESLENMESİ İLE İLGİLİ HEKİMLER İÇİN UYGULANABİLİR ÖNERİLER

in: Halk sağlığı ile ilgili güncel sorunlar ve yaklaşımlar, Dilek Aslan (yayına hazırlayan), Editor, Grafker Matbaa, Ankara, pp.45-48, 2009

Episodes in the Encyclopedia