Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covıd-19) Deneyimi Üzerinden Pandemilerin Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler / Perspective on Management of the Pandemics Based on the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Experience


ASLAN D., BÜKEN N., İlhan B.

SAĞLIK VE TOPLUM Journal of Health and Society, pp.94-97, 2020 (Peer-Reviewed Journal)