Küreselleşen Dünyada Tüberküloz: Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri


KARA Ş. A., ASLAN D.

Sağlık ve Toplum, vol.31, no.1, pp.3-22, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Sağlık ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3-22
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makalede küreselleşen dünyada hastalıkla ilgili güncel durumunun tespit edilmesi, dünyada ve Türkiye’de hastalıkla ilgili değişimin ortaya konulması, sağlığın belirleyicilerini de dikkate alan önleyici önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; dünyada ve Türkiye’de hastalığın yıllar içindeki değişimi analiz edilmiştir. Seçilmiş ülkelerin hastalık hız değerleri ile; İnsani Kalkınma İndeksi, doğuşta beklenen yaşam süresi, bazı ekonomik göstergelerin de içinde olduğu indikatörler karşılaştırılmıştır. Ülkelerin insani gelişmişlik indeksi değeri, doğuşta beklenen yaşam süresi, kişi başına düşen milli gelir, ülkenin sağlık harcamalarına ayırdığı pay, kişi başına düşen sağlık harcaması miktarı tüberküloz insidansı yüksek olan ülkelerde genellikle daha düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu tüberkülozu bitirme stratejilerini (END-TB) de göz önünde bulundurarak; tüberkülozun yerel ve/veya küresel boyuttaki hedeflerine ulaşmak için aktif hastalığı, HIV ile birlikte görülen tüberkülozu, bulaşı, ülkeler üzerindeki hastalık yükünü önleyici yaklaşımlara gerekmektedir.