Dünya’da ve Türkiye’ de tütün kullanımı: riskler, tehditler, önleyici yaklaşımlar.


ASLAN D.

Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics, vol.5, pp.1-5, 2012 (Peer-Reviewed Journal)