Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nutritional Knowledge In Hemodialysis Patients In Turkey

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease (ICRNM 2018), 26 - 30 June 2018

Books & Book Chapters

Üretim Prosesleri

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın, pp.480-500, 2021

Toplu Beslenmede Kaliteyi Sağlamada Üretim Teknikleri: Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri

in: Toplu Beslenme Sistemleri: Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar, Beyhan Yasemin, Editor, www.turkiyeklinikleri.com, pp.39-46, 2020