Feeding behavior is associated with gender of parents in kindergarten children


TOPAL G. G. , TENGİLİMOĞLU METİN M. M. , GÜMÜŞ D. , SEVİM S. , KIZIL M.

39th ESPEN Congress, 9 - 12 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri