Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Influence of Documentary Films on 8th Grade Students' Views about Nature of Science

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.3, pp.797-808, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Maddenin Halleri ve Isı Konusunda Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkis

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.30, pp.99-111, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

The Effect of Conceptual Change Texts in the Misconceptions Identified Removal in the Unit of States of Matter and Heat

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.2, pp.99-111, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

İlköğretim Fen Laboratuvarlarında Meydana Gelen Kazalar ve Öğretmenlerin Geliştirebilecekleri Davranış Tarzları

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.44, pp.52-60, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

ACCIDENTS OCCURED IN ELEMENTARY SCIENCE LABORATORIES AND TEACHERS' BEHAVIOUR MANNERS TOWARD THESE ACCIDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.52-60, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Elektroliz ve Pil Konularının öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.42, pp.48-59, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING STRATEGY IN ELECTROLYSIS AND BATTERY SUBJECT TEACHING

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.48-59, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Designing and evaluating an evidence-informed instruction in chemical kinetics

CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE, vol.12, no.1, pp.15-28, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE ECOCENTRIC, ANTHROPOCENTRIC AND ANTIPATHHETIC ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT IN TURKISH AND AZERBAIJANI STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.158-169, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Fen Bilimleri Ogretmenlerinin Guvenli Laboratuvar Kullanimini GerceklestirmeAmaclarininnbspPlanlanmis Davranis Teorisiyle Belirlenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (MJER), vol.12, no.26, pp.347-378, 2018 (Other Refereed National Journals)

Planlanmış Davranış Teorisine Göre “Güvenli Laboratuvar Kullanımını Gerçekleştirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.23, pp.172-197, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Chemistry Laboratory Activities on Students’ Chemistry Perception and Laboratory Anxiety Levels

International Journal of Progressive Education, vol.13, pp.85-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL ADALET VEEŞİTLİK PERSPEKTİFİNDE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNEİLİŞKİN GÖRÜŞLER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi EğitimFakültesi Dergisi, vol.17, pp.1328-1349, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Kitabının Laboratuvar Güvenliği, Kazanımlar ve Bilimsel Süreç Becerileri Açısından İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTürk Dünyası Uygulama ve Araştırma MerkeziESTÜDAM EĞİTİM DERGİSİ, vol.2, pp.12-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Asit ve Bazın Tahribatları Etkinliğinin Laboratuvar Kullanım Teknikleri Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.606-635, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Öğretmen Adaylarının Laboratuvarlarda Yaşanan Kazaların Nedenlerine Yönelik Görüşleri

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.103-112, 2016 (Other Refereed National Journals)

Opinions of 7th Grade Students about Enriched Educational Practices in the Scope of Science Course

International Journal of Research In Education and Science(IJRES), vol.2, pp.345-358, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Eğitiminde Laboratuvar Kullanım Tekniğinin ve Güvenliğin Önemi ve CLP Tüzüğünün Getirileri Üzerine bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ESTÜDAM EĞİTİM DERGİSİ, vol.1, pp.39-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Validity and Reliability Study for the Unit Achievement Test of Force and Motion

Journal of Research in Education, Science and Technology, vol.1, pp.14-33, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Science and Technology Teachers Views About the Causes of Laboratory Accidents

International Journal of Progressive Education, vol.11, pp.106-119, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An analysis of the learning activities covered in the 5th grade science textbooks based on 2005 and 2013 Turkish science curricula

Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), vol.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Usıng Documentary Movıes on 8th Grade Students Scıence Learning

, Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, pp.233-253, 2014 (Other Refereed National Journals)

Fen ve Teknoloji Dersine ait Bazı Etkinliklerin Laboratuvar Kullanım Tekniği Açısından İncelenmesi

Journal of Contemporary Education Academic, vol.1, pp.32-43, 2012 (Other Refereed National Journals)

Fotokimyasal metatez tepkimelerinde aktif türün yapısı ve karben oluşumunun incelenmesi

International Journal of Science and Technology, vol.3, pp.67-73, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar Destekli Kimyasal Bağ öğretiminin öğrenci başarısına etkisi

A.Ü.Bayburt Eğitim fakültesi Dergisi, vol.1, pp.80-90, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kimya Eğitiminde yapılandırıcı metoda dayalı laboratuar ile doğrulama metoduna dayalı laboratuar eğitiminin öğrenci başarısı bakımından karşılaştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.25, pp.14-18, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kimya öğretiminde deneylerle zenginleştirilmiş öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin kimya ders başarısı açısından karşılaştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.19, pp.29-31, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kimya laboratuar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.15, pp.30-35, 1999 (Other Refereed National Journals)

Kimya eğitimindeki laboratuar uygulamalarında öğrenilen bilgilerin kalıcılık durumunun saptanması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.7, pp.279-286, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF THE ACTIVITIES FOUND IN SCIENCE COURSE TEXTBOOK

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018

A QUANTITATIVE STUDY ON THE PERCEPTION OF VIOLENCE

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology (ICEMST), Marmaris, Turkey, 28 April - 01 May 2018

THE EFFECTS OF ACTIVITIES WITH 5E MODEL PREPARED AS PART OF CONTEXT BASED SCIENCE EDUCATION ON STUDENT SUCCESS (YAŞAM TEMELLİ FEN EĞİTİMİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 5E MODELLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ)

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology. ICEMST May 18-21 2017. EFES/ KUŞADASI / TÜRKİYE, AYDIN KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

A QUALITATIVE STUDY ON MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ LEARNING SCIENCE BY USING ENRICHED OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology. ICEMST May 18-21 2017. EFES/ KUŞADASI / TÜRKİYE, AYDIN KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

THE EFFECTS OF ACTIVITIES WITH 5E MODEL PREPARED AS PART OF CONTEXT BASED SCIENCE EDUCATION ON STUDENTS’ ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology. ICEMST May 18-21 2017. EFES/ KUŞADASI / TÜRKİYE, AYDIN KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

7TH GRADE STUDENT S VIEWS REGARDING ENRICHED EDUCATIONAL PRACTISES WITHIN THE SCIENCE COURSES

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS,SCIENCE and TECHNOLOGY, BODRUM/MUĞLA, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.2

DEVELOPMENT OF A VALID AND RELIABLE ACHIEVEMENT TEST IN THE UNIT OF FORCE AND MOVEMENT

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS,SCIENCE AND TECHNOLOGY, BODRUM/MUĞLA, Turkey, 19 - 22 May 2016

PRESERVISE ELEMENTARY TEACHERS VIEWS OF CAUSES OF ACCIDENTS OCCURED IN THE LABORATORY

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS,SCIENCE AND TECHNOLOGY., BODRUM/MUĞLA, 19 - 22 May 2016

Admet polymerization activities of electrochemically reduced W-based active species for Ge- and Sn-containing dienes

Conference of the NATO Advanced Study Institute on New Frontiers in Metathesis Chemistry, Antalya, Turkey, 4 - 16 September 2006, vol.243, pp.361-363 identifier

A study on the reactivity of WCl6-e(-)-Al-CH2Cl2 with the silicon-containing dienes

Conference of the NATO Advanced Study Institute on New Frontiers in Metathesis Chemistry, Antalya, Turkey, 4 - 16 September 2006, vol.243, pp.367-368 identifier

Books & Book Chapters

Science Teaching

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Science Teaching

in: Fen Öğretimi, Doç. Dr. Cemil Aydoğdu,Doç. Dr. Sevgi Kıngır, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.73-103, 2019

Historical Development of Laboratory in the Elementary School Science Program in Turkey.

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2018, Dr. Mack Shelley Dr. S.Ahmet Kıray, Editor, ISRES Publishing, Iowa State University, 509 Ross Hall, Ames, IA 50011-1204, U.S.A., pp.141-174, 2018

THE USE OF LABORATORIES IN SCIENCE TEACHING

in: Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2017, Shelley M & Pehlivan M., Editor, Isres Publishing, Iowa State Unıversty, pp.122-131, 2017

Fen Eğitiminde laboratuvarın Önemi ve Deneyler

in: Fen ve Teknoloji Öğretimi, Bahar M., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.219-248, 2006