Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

"Can" Ali

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.33, no.3, pp.188-189, 2019 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Public Libraries in Information Literacy in Turkey: A Study of a Provincial Public Library

2nd European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Croatia, 20 - 23 October 2014, vol.492, pp.642-651 Sustainable Development identifier

Europeana bulutunda yerel içerik İyi uygulama örneği olarak LoCloud projesi

ÜNAK2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, 19-21 Eylül 2013, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Yerleşkesi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2013

İnternet in halk kütüphanesi kullanımına etkisi Ankara da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma

2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri, Muğla, Turkey, 9 - 12 May 2012, pp.151-167

Overview of the Digitization Policies in Cultural Memory Institutions in Turkey

3rd International Symposium on Information Management in a Changing World (IMCW 2012), Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2012, vol.317, pp.150-163 Sustainable Development identifier identifier