Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PERFORMANCE ANALYSIS BY SUPPORT VECTOR MACHINES AND LINEAR REGRESSION USING OXYGEN IN COUNTERFLOW RANQUE – HILSCH VORTEX TUBE

Ist-International Congress on Modern Sciences Tashkent Chemical-Technological Institute, Toskent, Uzbekistan, 10 - 11 May 2022, pp.531-540

COUNTERFLOW RANQUE – PERFORMANCE ANALYSIS OF HILSCH VORTEX TUBE USING AIR WITH LINEAR AND GAUSS PROCESS REGRESSION

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 April 2022, pp.1523-1531

Nükleer ve Radyolojik Tehlikelerin Afet Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.288-289 Creative Commons License Sustainable Development

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Üç Boyutlu Analizler

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.290 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Farklı Mühendislik Alanlarında Kullanımı

in: CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ENGINEERING SCIENCES-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Doç. Dr. Duygu KAVAKDr. Ali KILIÇER, Editor, Ivpe Cetinje, Montenegro, pp.1559-1579, 2018

NÜKLEER SANTRALLERİN YER SEÇİMİNDE DEPREM ETKİSİNİN ÖNEMİ

in: Academic Works in The Fields of Science, Culture and Art - 2018 Autumn, Prof.Dr. Ali Musa Bozdoğan,Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya,Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu,Assoc.Prof.Dr. Atilla Atik, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.25-33, 2018 Creative Commons License

Bilgisayar Teknolojileri

in: TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK, ATAKLI Aylanur, KAPLAN Aslan, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.375-391, 2015

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

in: TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK SORU KİTABI, ATAKLI Aylanur, KAPLAN Aslan, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.79-81, 2015