HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BULUNAN ORTAK ZORUNLU DERSLERİN FARKLI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Creative Commons License

Korkmaz M., Doğan A., Doğruluk M., Kalkan N.

III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

In this study, comparison of students success on common care courses (Turkish Language, Basic English, Ataturks Principle and History of Turkish Revolution) of Hacettepe University Polatlı Vocational Higher School Of Technical Sciences, Construction Technology Programme, Surveying and Cadastre Programme, Computer Programming Programme, Gas and Installation Technology Programme were made, factors that effects his success were examined, their analyzes were performed and presented in graphs and tables.

Özet

Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bulunan, İnşaat Teknolojisi Programı, Harita ve Kadastro Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı ve Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı öğrencilerinin ortak zorunlu derslerdeki (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi) başarı durumlarının karşılaştırılması yapılarak, başarıya etki eden faktörler araştırılmış ve analizleri yapılarak grafikler ve tablolar halinde sunulmuştur.