Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of Teaching Social Skills to Individuals with Autism Spectrum Disorders Using Cool versus Not Cool

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.54, sa.2, ss.132-146, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

International collaboration and its contributions Disseminating knowledge and supporting evidence based practicesacross countries

Education And Training In Autism And Developmental Disabilities, cilt.52, ss.227-239, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Coaching Teachers to Use a Simultaneous Prompting Procedure to Teach Core Content to Students With Autism

TEACHER EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION, cilt.40, sa.3, ss.225-245, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Family Generated and Delivered Social Story Intervention: Acquisition, Maintenance, and Generalization of Social Skills in Youths with ASD

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, cilt.51, sa.1, ss.67-78, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Combined Use of Video Modeling and Social Stories in Teaching Social Skills for Individuals with Intellectual Disability

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, sa.1, ss.83-107, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin İşbaşında Eğitimi: Ayrık Denemelerle Öğretim Formatında Eşzamanlı İpucu Stratejilerinin Kullanımının Öğretimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences:ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, cilt.12, sa.3, ss.2091-2110, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of Class-wide Positive Behavioral Support Intervention in Teaching Social Skills to Students in a Primary School Activity Club

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION, cilt.12, sa.1, ss.185-201, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effectiveness of Video Modeling in Teaching Following Public Direction Signs for Students with Autism Spectrum Disorders

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, sa.2, ss.487-504, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Posttraumatic Stress Symptoms and Related Variables in Families of Children with Disabilities

International Journal of Early Childhood Special Education, cilt.9, ss.112-127, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An assessment of the Image of Disability in the national press in terms of social model

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.40, ss.1-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing instructional efficiency when using simultaneous prompting procedure in teaching academic skills to students with Autism Spectrum Disorders

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.9, ss.451-472, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip ailelerin travma sonrası stres belirti ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.221-245, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılaştırılmış öğretim ve uyarlamalar

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.111-123, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken çocuklukta özel eğitime ilişkin Türkiye de gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının gözden geçirilmesi

International Journal of Early Childhood Special Education, cilt.1, ss.46-78, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uygun olmayan davranışların azaltılmasında ayrımlı pekiştirme uygulamasının etkililiği

6 th International Conference On Education, Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

The opinions and expectations of students with special needs with regard to inclusive education

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

On the job training of special education staff Teaching the simultaneous prompting strategies

World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29 - 31 Ekim 2010

Sosyal becerilerin öğretiminde video model yöntemiyle yürütülen araştırmaların analizi

19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.148

Kitap & Kitap Bölümleri

Hepsini Bir Araya Getirme

Applied behavior anlaysis, Sarı Hakan, Editör, Nobel, Ankara, ss.365-385, 2018

Ögrencilere kendi davranıslarını yönetmeyi gösterme

Applied behavior analysis, Sarı Hakan, Editör, Nobel, Ankara, ss.349-365, 2018 identifier identifier

Uygulamalı davranış analizi

Uygulamalı Davranış Analizi, Sezgin Vuran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.21-32, 2017

Şekil Verme

Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.369-389, 2017

İşlevsel değerlendirme

Uygulamalı davranış analizi, Sezgin Vuran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.129-144, 2017

Davranışı azaltma teknikleri

Uygulamalı davranış analizi, Sezgin Vuran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.113-128, 2017

Yetişkinliğe Geçişte Sosyal Yeterliklerin Evde Desteklenmesi

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere YönelikYETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE EVDEGELİŞİMSEL DESTEK, Avşar Ardıç, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2017

Kalıcılık

Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.607-629, 2017

6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERE KURUMDA AKADEMİK OLMAYANALANLARDA DESTEK

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERE KURUMDAAKADEMİK OLMAYAN ALANLARDADESTEK, Sezgin Vuran, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2017

Yetsknlge Geçste Sosyal Yeterlklern KurumdaDesteklenmesi

Gelsmsel Yeterszlg Olan Breylere YönelkYETISKINLIGE GEÇECEK BIREYLEREKURUMDA GELISIMSEL DESTEK, Veysel Aksoy, Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2017

Uygulamalı davranış analizinin temelleri

Uygulamalı Davranış Analizi, Sezgin Vuran, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.1-19, 2017

Söndürme

Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.487-513, 2017

Bireysel farklılıklara psikolojik yaklaşımlar-I

Bireysel farklılıklar, Avşar Ardıç, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.147-172, 2014