Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effectiveness of Teaching Social Skills to Individuals with Autism Spectrum Disorders Using Cool versus Not Cool

EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES, vol.54, no.2, pp.132-146, 2019 (SSCI) identifier identifier

Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin İşbaşında Eğitimi: Ayrık Denemelerle Öğretim Formatında Eşzamanlı İpucu Stratejilerinin Kullanımının Öğretimi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences:ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE, vol.12, no.3, pp.2091-2110, 2012 (SSCI) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Is Social Story (TM) an Evidence-Based Practice? A Meta-Analysis and Comprehensive Descriptive Analysis Study

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.23, no.2, pp.431-458, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier

A Systematic Review: The Cool Versus Not Cool Procedure in Individuals with Autism Spectrum Disorder

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.22, no.2, pp.491-515, 2021 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Effectiveness of Video Modeling in Teaching Following Public Direction Signs for Students with Autism Spectrum Disorders

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.2, pp.487-504, 2019 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

An assessment of the Image of Disability in the national press in terms of social model

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, pp.1-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Farklılaştırılmış öğretim ve uyarlamalar

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.111-123, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The opinions and expectations of students with special needs with regard to inclusive education

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Ankara, Turkey, 11 - 14 September 2014 Sustainable Development

On the job training of special education staff Teaching the simultaneous prompting strategies

World Conference on Learning, Teaching and Administration, 29 - 31 October 2010

Sosyal becerilerin öğretiminde video model yöntemiyle yürütülen araştırmaların analizi

19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.148

Books & Book Chapters

Hepsini Bir Araya Getirme

in: Applied behavior anlaysis, Sarı Hakan, Editor, Nobel, Ankara, pp.365-385, 2018

Ögrencilere kendi davranıslarını yönetmeyi gösterme

in: Applied behavior analysis, Sarı Hakan, Editor, Nobel, Ankara, pp.349-365, 2018 identifier identifier

Uygulamalı davranış analizi

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Sezgin Vuran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.21-32, 2017

Şekil Verme

in: Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.369-389, 2017

İşlevsel değerlendirme

in: Uygulamalı davranış analizi, Sezgin Vuran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.129-144, 2017

Davranışı azaltma teknikleri

in: Uygulamalı davranış analizi, Sezgin Vuran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.113-128, 2017

Yetişkinliğe Geçişte Sosyal Yeterliklerin Evde Desteklenmesi

in: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere YönelikYETİŞKİNLİĞE GEÇECEK BİREYLERE EVDEGELİŞİMSEL DESTEK, Avşar Ardıç, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2017

Kalıcılık

in: Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.607-629, 2017

6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERE KURUMDA AKADEMİK OLMAYANALANLARDA DESTEK

in: Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik6-12 YAŞ ÖĞRENCİLERE KURUMDAAKADEMİK OLMAYAN ALANLARDADESTEK, Sezgin Vuran, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2017

Yetsknlge Geçste Sosyal Yeterlklern KurumdaDesteklenmesi

in: Gelsmsel Yeterszlg Olan Breylere YönelkYETISKINLIGE GEÇECEK BIREYLEREKURUMDA GELISIMSEL DESTEK, Veysel Aksoy, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2017

Uygulamalı davranış analizinin temelleri

in: Uygulamalı Davranış Analizi, Sezgin Vuran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-19, 2017

Söndürme

in: Uygulamalı davranış analizi, Elif Tekin İftar, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.487-513, 2017

Bireysel farklılıklara psikolojik yaklaşımlar-I

in: Bireysel farklılıklar, Avşar Ardıç, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.147-172, 2014