Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Algılanan Akademik Beklenmedik Düşük Başarı Ölçeğinin Uyarlanması

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 10 September 2022, pp.1-2 Creative Commons License

Düşündüğümüz kadar zeki miyiz? Bir ölçek uyarlamasına ilişkin ön bulgular

VII. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 10 September 2022, pp.1-3

The Relationship Between Statistics Anxiety and Attitude Towards Statistics: A Meta-Analysis Study

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021

Kavramsal Bir Analiz: Savant Sendromu, Yüksek İşlevli OSB, Çoklu Yetersizlik ve İki Kere Farklılık

Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'21, Ankara, Turkey, 11 - 14 October 2021, pp.1 Creative Commons License

Özel Yeteneğin Kültürel Bağlamda İncelenmesi

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bursa, Turkey, 16 October - 18 December 2020, vol.1, no.1, pp.1 Sustainable Development

Giftedness in Psycho-Social Context

International Conference on Gifted and Talented Education, 1 - 03 November 2019

Üstün Yeteneklilerde Beklenmedik Düşük Başarıya Müdahale

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.105-109

Özel Yeteneklilerin Kişilik Özellikleri: Bir Literatür Taraması

28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.140-141

Creativity in Research with Gifted Samples in Turkey

International Congress on Gifted and Talented Education, Malatya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1-3

Fiziksel-zihinsel-manevi iyi oluş ve ölüm kaygısı

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 12 - 14 May 2017, pp.212-213 Sustainable Development

ANNE-BABA TUTUMLARI İLE MATEMATİK KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİTHE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTING AND MATHEMATICS ANXIETY

AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences May 11-14, 2017 Gaziantep / TURKEY, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, pp.140

ÜSTÜN YETENEKLİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ

Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 7 - 09 April 2017

The Prediction of Test Anxiey by Self regulated Learning Strategies

Third Teaching and Education Conference, Barcelona, Spain, 28 July 2016, pp.198-202

Ölüm Olgusuna Pozitif Bir Bakış

First EuroAsian Congress on Positive Psychology, 28 - 30 April 2016

Maneviyat İfadeleri Envanteri Uyarlama Çalışması

First EuroAsian Conference on Positive Psychology, 28 - 30 April 2016

THE PREDICTION OF TEST ANXIETY BY SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES

3rd Teaching and Education Conference, Barcelona, Spain, 28 June - 01 July 2016, pp.198-202 identifier

The prediction of death anxiety levels from anxiety depression and hopelessness among teacher candidates

International Conference in Teacher Education Policies and Problems, Baku, Azerbaijan, 30 May - 02 June 2015, vol.1, pp.276-278

Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi Ölçeği geliştirme

18. Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 October 2009

Psychometric properties of the Spanish Back Depression Inventory II with Mexican students

115. Annual Meetin of the American Psychological Asssociation, Boston, United States Of America, 14 - 17 August 2008

Factors that affect the computer anxiety levels among candidate educational administrators

The Annual Meeting of the First International Computer and Instructional Technologies Symposium, 11 - 13 October 2007

A cross cultural comparison of the levels of depression among late adolescents

114. Annual Meeting of the American Psychological Association, San-Francisco, United States Of America, 23 - 26 August 2007

Life stress Inventory revised

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, United States Of America, 5 - 08 April 2007 identifier identifier identifier

Türk ilkokul öğrencilerinin matematik kaygısı düzeylerinin incelenmesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2006

İlk ve ortaöğretim yöneticilerinin değerlerinin tanımlanması

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2005

Psychometric properties of the Beck Depression Inventory II with Turkish college students

112. Annual Meeting of the American Psychological Association, Washington, United States Of America, 25 - 28 August 2005

Description of the anxiety levels among college administrations

2. International Balkan Educational Sciences Congress, 8 - 10 September 2004

Çoklu regresyon analizlerinde etkileşim etkisinin incelenmesi

13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 6 - 09 July 2004

İstatitik kaygısı istatistiğe karşı takınılan tavırların bir fonksiyonu mudur

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2003

Reliability adjusted analysis of covariance

Annual Meeting of the American Counseling Association, Anaheim, CA, United States Of America, 20 - 23 March 2003

Cross cultural evidence for discriminating anxiety from depression in college students

109. Annual Meeting of the American Psychological Association, Chicago, IL, United States Of America, 18 - 21 August 2002

Learning processes between high and low achieving students majoring in education

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Cristi, TX, United States Of America, 18 - 21 April 2002

The effects of gender and program type on counseling students personality scores

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Cristi, TX, United States Of America, 18 - 21 April 2002

Gender and two classmen on stressors and reactions to stressors

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Cristi, TX, United States Of America, 18 - 21 April 2002

Psychological impacts of an earthquake on Turkish college students

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Cristi, TX, United States Of America, 18 - 21 April 2002

The effects of gender and age on statistics anxiety

Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, United States Of America, 1 - 05 April 2002

Discriminating between the kow and high anxiety groups in statistics courses

109. Annual Meeting of the American Psychological Association, San-Francisco, United States Of America, 22 - 27 August 2001

Cross cultural psychometric properties of the Beck Depression Inventory II

109. Annual Meeting of the American Psychological Association, San-Francisco, United States Of America, 22 - 27 August 2001 Creative Commons License identifier identifier identifier

How do previous mathematics courses affect mathematics anxiety

8. Annual Research Forum of the Sigma Xi, Commerce, TX, United States Of America, 19 April 2001

Learning style scores predict grades in a Teacher Psychology course

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Houston, TX, United States Of America, 12 - 14 April 2001

Critical thinking scores predict Psychology for Teachers course grades

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Houston, TX, United States Of America, 12 - 14 April 2001

Predicting psychology for teachers course grades from students critical thinking skills

Annual Meeting of the Southwest Regional Meeting of Teachers of Psychology, Forth Worth, TX, United States Of America, 3 - 07 November 2000

Differences among university students on learning

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Associaiton, Dallas, TX, United States Of America, 20 - 23 April 2000 identifier identifier

Students circadian rhytms

Annual Meeting of the Southwestern Psychological Associaiton, Dallas, TX, United States Of America, 20 - 23 April 2000

A web based teaching module

Annual Meetşng of the Southwest Regional Meeting of Teacher of Psychology, Forth Worth, United States Of America, 5 - 06 November 1999 identifier identifier identifier

Books & Book Chapters

Travma sonrası stres bozukluğu

in: Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri klavuz kitabı, Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.148-170, 2017

Yas danışmanlığı ve danışma teknikleri

in: Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri klavuz kitabı, Mustafa Baloğlu, ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.172-198, 2017

Geçici koruma statüsündeki bireyler ile ilgili sürecin SWOT analizi

in: Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri klavuz kitabı, Mustafa Baloğlu, Ertan Göv, Turgut Bağrıaçık, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.72-80, 2017

Geçici koruma statüsündeki çocuklarla akran danışmanlığı

in: Geçici koruma statüsündeki bireylere yönelik rehberlik hizmetleri klavuz kitabı, Mustafa Baloğlu, Etran Göv, Turgut Bağrıaçık, Editor, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, pp.232-261, 2017

15. Bölüm: Kişilik kuram ve araştırmalarının değerlendirilmesi

in: Kişilik Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.541-555, 2016

14. Bölüm: Bağlamda kişilik: kültür ve hayat boyu gelişim bağlamında kişilik

in: Kişilik Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.507-539, 2016

3. Bölüm: Psikodinamik kuram: Uygulamalar, ilgili kuramsal kavramlar ve güncel araştırmalar

in: Kişilik Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.69-112, 2016

1. Bölüm Kişilik Kuramu: Günlük gözlemlerden sisteöatik kuramlara

in: Kişilik Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-32, 2016

Davranışçılık ve Klasik Koşullama

in: Öğrenme Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.32-77, 2015

Sağkalım/Başarısızlık Analizi

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, MustafaBaloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.510-570, 2015

Lojistik Regresyon

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.439-509, 2015

Bütünsel Örneklerin Araştırma Desenleri

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.11-17, 2015

Genel Doğrusal Modele Kısa Bir Bakış

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.915-925, 2015

Öğrenme Yaklaşımları

in: Öğrenme Psikolojisi, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-12, 2015

Profil Analizi: Tekrarlı ölçümlere Çok Değişkenli Bir Yaklaşım

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.314-376, 2015

Eğitim Psikolojisi: Öğretim için bir Temel

in: Eğitim Psikolojisi, Galip Yüksel, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-27, 2015

İstatistsiksel Teknikler Rehberi

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.17-32, 2015

Temel Bileşenler ve Faktör Analizi

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.612-680, 2015

Giriş

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-16, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

188

Citation (WoS)

975

H-Index (WoS)

19

Citation (Scopus)

1089

H-Index (Scopus)

19

Project

3

Thesis Advisory

12

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals