Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of Relationship between Job Characteristics and Work-Life Balance According to the Teachers' Opinions

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.46, sa.205, ss.207-219, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Relationship between Personality Traits and Administrative Self-Efficacy Beliefs among Principals

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.201, ss.273-291, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of Collective Teacher Efficacy from the Perspective of Four-Frame Leadership Model

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.203, ss.347-365, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship Between Academic Aspiration, Academic Self-Efficacy and Cultural Capital as Perceived by High School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.197, ss.105-119, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the Views on the Fact-Value Problematic in Educational Administration

AMME IDARESI DERGISI, cilt.51, ss.155-172, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Predicting teacher emotional labour based on multi-frame leadership orientations: a case from Turkey

IRISH EDUCATIONAL STUDIES, cilt.37, sa.1, ss.69-87, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining the relations among Social Justice Leadership, Attitudes towards School and School Engagement

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.42, sa.191, ss.267-281, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating the role of multicultural education and democratic values on LGBT attitudes of preservice teachers

KEDI JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICY, cilt.13, sa.1, ss.23-46, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE ROLE OF OCCUPATIONAL CONCERNS ON THE REALITY SHOCK EXPECTATION

STUDIA PSYCHOLOGICA, cilt.58, sa.3, ss.199-215, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Distributed leadership and contract relations: Evidence from Turkish high schools

EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION & LEADERSHIP, cilt.43, sa.6, ss.918-938, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Examination on School Engagement and Metaphorical School Perception: Case of Province of Cankiri

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.4, ss.2134-2137, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Public High Schools Teachers' Opinions on Organizational Dissent (Sample of Ankara Province)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.113-128, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANALYSIS OF EDUCATIONAL PURPOSES OF GENERAL PUBLIC HIGH SCHOOLS BASED ON "MISSION" STATEMENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.1, ss.281-293, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination of High School Students' Metaphorical School Perceptions in terms of Various Variables

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.37, ss.96-109, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Opinions of High School Administrators on Teachers' Organizational Dissent Behaviors

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.1905-1908, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Decentralization Policies in Education Administration

AMME IDARESI DERGISI, cilt.41, ss.153-168, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of the Relationship between School Innovation and Teacher Creativity

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.50, ss.162-179, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal adalet liderliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.16, sa.4, ss.1164-1179, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel dışlanma ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.265-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodernizmin Eğitim Yönetimindeki İzlerinin Fenwick English Üzerinden Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.547-575, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul farkındalığı ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.250-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Adaptation of the School Mindfulness Scale (M-Scale): A Construct Validity and Reliability Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.46, ss.250-270, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Eğitim Yönetiminde Geleneksel Bilim Eleştirisi: Evers ve Lakomski’nin Natüralist Bağdaşımcı Epistemolojisi Üzerine Düşünceler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.255-268, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel çekicilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.33, ss.371-380, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik yönelimi ve politik beceri arasındaki ilişkinin okul müdürlerinin görüşlerine göre incelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.116-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik mesleği iş özellikleri ölçeğinin (ÖMİÖÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.428-446, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim örgütlerinde üretim karşıtı iş davranışları ve örgütsel bağlılık ilişkisi

İlköğretim Online, cilt.17, ss.396-413, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Özel sektör örgütlerinde politik beceri ile izlenim yönetimi ilişkisi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.311-332, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ-ÖĞRETMEN FORMU’NUNGELİŞTİRİLMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.111-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaforik Okul Algısı ile Okulu Terk Eğilimi Arasındakiİlişkinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.1041-1060, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Özellikleri, İş-Yaşam Dengesi ve Meslekten Ayrılma NiyetiArasındaki İlişkilerin Aday Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.340-360, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş doyumu ile öğretmen performansı ilişkisinin duygusal olaylar kuramı çerçevesinde incelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.311-325, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Yönetiminde Epistemik Bunalımın Arkeolojisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.23, ss.281-304, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Liderlik Ekibi Uyumu ve Öğretmen Performansı İlişkisinde İş Doyumunun Aracı Etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.323-348, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Gerçeklik Şoku Beklentisi Ölçeği nin uyarlaması ve aday öğretmenler üzerine bir uygulama

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.17, ss.243-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating the Relationship between Political Skill and Psychological Capital According to Opinions of Teachers

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.2, ss.333-345, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Politik Beceri Envanterinin Eğitim Örgütlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.21, ss.499-520, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Counterproductive Work Behaviours And Psychological Contracts In Public High Schools

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.44, sa.1, ss.41-59, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sosyal Adalet Liderliği Ölçeğinin SALÖ Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.201-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumlarında Sosyal Girişimciliğin Rolü

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.631-645, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Güvene İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.631-645, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim ve okul yöneticilerinin yeni kamu işletmeciliği anlayışına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

MU-Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.42, ss.127-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim tutumlarında kültürel zekanın rolü

İlköğretim Online, cilt.14, ss.1352-1369, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeğinin Eğitim Örgütlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.20, ss.173-190, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.110-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachers Attitudes toward Multicultural Education Case of Çankırı Province

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.215-232, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Algılarının Okul Bağlılıkları Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.293-314, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dağıtımcı Liderlik Envanterinin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.18, ss.575-598, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin algılarının cinsiyet ve fakülte değişkenlerine göre incelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.18, ss.225-242, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of principals instructional leadership behaviors on teachers attitudes toward work some evidence from TurkeyM Özdemir

International Journal of Educational Administration and Policy Studies, cilt.4, ss.147-153, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise öğrencilerinin siber zorbalığa ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.17, ss.605-626, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Eğitim Bilimleri Fakültesi örneği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.183-198, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proaktif liderlik ve denetim

Milli Eğitim Dergisi, cilt.127, ss.324-341, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yönetiminde Etik

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.4, ss.177-193, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Atanamama Kaygılarının İncelenmesi

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018

Öğretmen Adaylarında Bilişsel Zorlanma: Beklenen Fakülte Desteği

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018

Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Etkileme Taktiklerinin İncelenmesi (Yozgat İli Örneği)

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Evers ve Lakomskinin Naturalist Bağdaşımcı Bilgi Kuramı ve Eğitim Yönetiminde Geleneksel Bilim Eleştirisi

1ST International Educational Research and Teacher Education Congress, 14 - 16 Eylül 2017

Eğitim Yönetimi Biliminin Karadeliği: Olgu ve Değer İkiliği Üzerine Düşünceler

1ST International Educational Research and Teacher Education Congress, 14 - 16 Eylül 2017

Eğitim Yönetiminin Bilgi Temeli ve Türkiye Yerelindeki İzdüşümleri

1ST International Educational Research and Teacher Education Congress, 14 - 16 Eylül 2017

Okul Akademik İyimserliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Eğitimde Sosyal Adalet Liderliğinin Kavramsal Gelişimi Gerçekler ve Düşler

USOS 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

Theory Crisis in the Field of Educational Administration

International Conference on New Horizons in Education, 10 - 12 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Yönetiminin Tarihsel Temelleri

Eğitim Yönetimi, Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir, Editör, Pegem, Ankara, 2019

Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri

Eğitim Yönetimi, Necati Cemaloğlu, Murat Özdemir, Editör, Pegem, 2019

İzlanda Eğitim Sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, Ali Balcı, Editör, PEGEM YAYINLARI, Ankara, 2018

Veri Analizi Yöntemleri: Nicel ve Nitel Veri Analizi

Eğitim Yönetiminde Araştırma, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı, Niyazi Özer, Editör, Pegem, 2018

Okul Yöneticisinin Etik Davranışları ve Sorumlulukları

Kuramdan Uygulamaya Okul Yönetimi, Necati Cemaloğlu, Murat Gürkan Gülcan, Editör, Pegem, Ankara, ss.241-265, 2018

Şili Eğitim Sistemi

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, ALİ BALCI, Editör, PEGEM YAYINLARI, Ankara, 2018

Kültürel Farklılıklar ve Liderlik

Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori Araştırma Uygulama, Nezehat Güçlü, Editör, Pegem, 2016

Yönetim Süreçleri

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Akın Uğur, Editör, Pegem, 2015

Makine Örgütler

Örgüt Mecazları, , Editör, EKİNOKS YAYINLARI, Ankara, 2014

Devlet ve Eğitim

Eğitim Yönetimi, , Editör, Nobel Yayıncılık, 2014 identifier identifier