Pygmalion Ölçeğinin (PÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÇİFTÇİ K., ÖZDEMİR M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023 (Peer-Reviewed Journal)