Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE CHARACTERISTICS OF MEDICAL STUDENTS AND MOTIVATION TOWARDS CAREER CHOICE: IMPLICATIONS FOR CURRICULUM

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.1, pp.258-268, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Who Becomes A Science Teacher Educator in Turkey and the United States of America: A Comparative Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.256-270, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.541-570, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Images of Teacher Candidates as a Mathematics Teacher on Themselves and Students Learning Mathematics

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.392-414, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Evaluation of the Middle School Fifth Grade Math Curriculum According to Stake’s CongruenceContingency Model

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ ERGİSİ, vol.17, no.2, pp.463-501, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İsveç ve Türkiye’de erken çocukluk dönemi eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımaları

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.193-227, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yaşam Temelli Senaryolarla Desteklenmiş Tam Öğrenme Modelinin Ortaokul Matematik Dersi Öğrencilerinin Öğrenme Ürünleri Üzerine Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.46, pp.154-175, 2018 (National Refreed University Journal)

Turkish primary science teachers perceptionsof an ideal teacher education system

Cypriot Journal of Educational sciences, vol.12, pp.193-201, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students opinions about science and technology in Turkey and the United states: A Cros cultural study

International OnlineJournal of Education and Teaching, vol.4, pp.330-344, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students out of achool experiences, job priorities, and perceptions toward themselves as a scientist: a cross cultural study

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.63, no.9, pp.63-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN INVESTIGATION ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS USAGE SOCIAL MEDIA FOR EDUCATIONAL PURPOSES IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION

Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.1, no.1, pp.255-259, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Contribution of Science Stories Accompanied by Story Mapping to Students Images of Biological Science and Scientists

Electronic Journal of Science Education, vol.15, pp.1-40, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik imajları

İLKÖĞRETİM ONLİNE, vol.9, pp.1055-1079, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors Influencing Pre service Science Teachers Perception of Computer Self efficacy

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (APFSLT, vol.8, pp.1-14, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimlerini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı üzerine Bir İnceleme

Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.4, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Portfolyoların Uygulanabilirliğine Yönelik Güçlükler Hakkındaki Algıları

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.159-166, 2003 (Other Refereed National Journals)

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Bilim Şenliği

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.287, pp.18-28, 2002 (Other Refereed National Journals)

Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.22, pp.164-172, 2002 (Other Refereed National Journals)

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramı ve Çalışma Sürelerine Etkisi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.22, pp.91-98, 2002 (Other Refereed National Journals)

The Effects Of Cooperative Problem Solving Approach On Creativity in Science Course

Journal Of Qafqaz University, pp.143-149, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.23, pp.167-177, 2002 (Other Refereed National Journals)

İlköğretimokullarında Fen Bilgisi Dersinin Uygulanmasında Karşılaşılan Güçlükler

Çağdaş Eğitim, vol.281, pp.19-26, 2001 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Fen Öğretmenlerinin Bilişsel Yeterlik Düzeylerinin Sınıf İçi Performans Düzeylerine Etkisi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.26, pp.24-31, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hizmet Öncesi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Isı Ve Sıcaklıkla İlgili Kavram Yanılgıları

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.21, pp.59-66, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hizmet Öncesi Öğretmenlerin AIDS Eğitimine Yönelik Bilgi İhtiyaçlarının ve Bilgi Kaynaklarının İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.21, pp.75-80, 2001 (Other Refereed National Journals)

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Başarısına ve Tutumlarına Etkisi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.26, pp.71-78, 2001 (Other Refereed National Journals)

Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.20, pp.185-193, 2001 (Other Refereed National Journals)

Fen Öğretiminde Araç Gereç Kullanımı ve Laboratuar Uygulamaları Açısından Öğretmen Yeterlikleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.19, pp.242-252, 2000 (Other Refereed National Journals)

Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.20, pp.193-200, 2000 (Other Refereed National Journals)

Yapısalcılık Constructivism ve Fen öğretimi

ÇAĞDAŞ EĞİTİM, vol.265, pp.22-27, 2000 (Other Refereed National Journals)

Fen Öğretiminde Tümel Portfolyo Değerlendirme

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.19, pp.212-219, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin “Program Okuryazarlığı” Kavramına Yükledikleri Anlam

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 October - 28 December 2017, pp.1-660

Factors Influencing Students' Career Chooses in Science and Technology: Implications for High School Science Curricula

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.966-972 identifier

Images of chemical scientists through Turkish primary students' eyes: implications for curriculum and instruction

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1321-1329 identifier

Public understanding about homeschooling: A preliminary study

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3891-3897 identifier

Making science fair How can we achieve equal opportunity for all students in science

4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3078-3082 identifier

Disiplinler Üstü Yaklaşım Temelli Bütünleşik Eğitim Programı

I. Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Factors Influencing Pre Service Teachers Perception of Internet Identification

13th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Aydın, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.1208-1212

Evolution Of Environmental Education Content in Science Curricula in Turkey

13th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Aydın, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.1213-1217

Preservice Science Teachers Field Experiences with Educational Technologies As Part Of Portfolio A Turkish Perspective Development

12th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE, PENANG, Malaysia, 31 July - 03 August 2006, pp.521-525

Images of Water and Environmental Pollution through Turkish Children s Eyes

Seminario Internazionale, Mar Comune, Scuole del Mediterraneo di fronte alla sfida dei Beni Comuni., NAPOLİ, Italy, 2 - 04 December 2008

Pre Service Teachers Understanding Of Nature Of The Scientific Knowledge Turkish Perspective

12th Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), 31 July - 03 August 2006, pp.515-520

The Images of the Scientists through the Eyes of the Turkish children

Eleventh Anual Panhandle Area Mathematics and Science Conference, 25 - 27 September 2004

İlköğretim Sınıflarında Teknoloji Bilgisini ve Kullanma Becerisini Arttırmada Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi

III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, pp.491-497

Hizmet Öncesi Fen Öğretmenlerinin Alan Deneyimlerinde Teknolojiyi Kullanma Bilgisi Ve Becerisi

III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, pp.453-458

Fen Egitiminde Ogrencilerin Gelisimini Degerlendirmek Icin Portfolyo Kullanimi Uzerine Bir Inceleme

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi , Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.79 Creative Commons License

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Yeterlik Düzeylerine İlişkin İlköğretim Müfettişlerinin ve Okul Yöneticilerinin Algıları

Eğitimde Yansımalar VI: 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Turkey, 11 - 13 January 2001

İşbirliğine Dayalı Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Düzeylerine Etkisi

IV. ULUSAL FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2000, pp.206-211

Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi

IV. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 6 - 08 September 1999, pp.169-175

Etkin Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi

VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 1999, pp.1-14

Books & Book Chapters

Other Publications