Exploring first grade medical students' professional identity using metaphors: implications for medical curricula


Creative Commons License

KORKMAZ H., ŞENOL Y.

MEDICAL EDUCATION ONLINE, vol.19, 2014 (SSCI) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.3402/meo.v19.20876
  • Journal Name: MEDICAL EDUCATION ONLINE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Keywords: medical curriculum, professional identity, metaphors, medical students, EDUCATION
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Although professional identity development is an important concept in medical education, the process has not been well-investigated from a student perspective. Purpose: This study examines the metaphorical images formulated by first grade medical students in Turkey to describe physicians in the context of establishing a professional identity, along with its limitations. Method: Participants (N148) completed the prompt: A physician is like _____ because _____ to indicate their conceptualizations of physician. The data were analyzed both qualitatively and quantitatively. Results: Altogether, 71 well-articulated metaphorical images were identified comprising six conceptual themes. Conclusions: While subject to some limitations, the use of metaphors to formulate and describe professional identities can be helpful in reflecting the personal beliefs and values of matriculants to medical school, as well as providing some guidance and feedback to curriculum development efforts. Keywords: medical curriculum; professional identity; metaphors; medical students 

Mesleki kimlik kavramı, profesyonel gelişim için çok önemli bir olgu olmasına rağmen tıp eğitiminde çok az çalışılan konulardan birisi olmuştur. Uygun bir tıp eğitimi programının tasarımında bireyin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının iyi tanımlanması gerekmektedir. Metaforlar bir çok alanda mesleki kimlik algısının ortaya çıkarılmasında kullanılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışma 148 Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada veriler "Bir doktor..... benzer. Çünkü ..............." şeklinde verilen bir formun doldurulması ile elde edilmiĢtir. Ġçerik analizi yapılarak elde edilen veriler betimsel istatistikler ( f ve %) kullanılarak sunulmuştur. ÇalıĢmanın sonucunda doktorluk mesleğine yönelik mataforik imaĢlar altı grupta toplanmıştır: Nezaket ve iyilik temsilcisi olarak doktor, bilgi sağlayıcısı olarak doktor, süper güç olarak doktor, sağlık sağlayıcısı olarak doktor, prestij sembolü olarak doktor, işbirliği sembolü olarak doktor. Bu bulgular doktorluk mesleğinin meslek değerleri ve yeterlik ölçütleri dikkate alarak tartışılmıştır. Çalışmanın bulgularının değerlendrilmesi ve tartışılması boyutunda yapılan yorumlaın tıp eğitimi alanında çalışan eğitimcilere ve program tasarımclarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.