Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EFFECTS OF USING THREE-DIMENSIONAL VIRTUAL ENVIRONMENTS AND CONCRETE MANIPULATIVES ON SPATIAL ABILITY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.498-508, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Developing the attitude scale for Arduino use in courses

Ilkogretim Online - Elementary Education Online, vol.2, no.19, pp.982-990, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.1, pp.14-33, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Interaction Design Reloaded: The New Unified Interaction Model

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.462

The Effects Of Mathematics Activities Enriched With Game Elements On Students’ Success, Attitude And Motivation,

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.371

Development Of Learner Profile Scale To Be Used To Determine Player Type

, 2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 November - 22 December 2020, pp.66

Öğretmenlerin Disiplinlerarası Bir Mesleki Gelişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Örneği

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.4

Matematik Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Görüşleri

28th International Conference on Educational Sciences-28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1

Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlkokul Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının İncelenmesi

28th International Conference on Educational Sciences-28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitimde Usturlap Kullanımına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

PUD Teknoloji Entegrasyonu Modeline Göre Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi: 7. Sınıf Örneği

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarına İlişkin Metaforları

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

Matematik Eğitiminde STEM Uygulamaları: Scratch ve Arduino Kullanımı

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT), Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017

Science News Hub Public Engagement With STEM

2nd Conference on International Approaches to Scaling-uo Professional Development in Maths and Science Education, 7 - 08 November 2016

A modular teacher professional development programme for gender balance in STEM

2nd Conference on International Approaches to Scaling-uo Professional Development in Maths and Science Education, 7 - 08 November 2016

An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon

10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.2027-2036

AN EXAMPLE ON IMPLEMENTING THE PIE MODEL REGARDING ICT INTEGRATION FOR EFFECTIVE MATHEMATICS INSTRUCTION

10th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.2027-2035 identifier

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2013

Books & Book Chapters

STEM Eğitiminde Kodlama ve Robotik

in: Stem Öğretimi için 20 Strateji, Durmuş, S., İpek, A.S. & Yıldız, B., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.101-115, 2018

DİSİPLİNLERARASI BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ:ÇÖP KUTUSUNDAN ÇIKAN SAĞLIK

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Harun ŞAHİN, Abidin TEMİZER, Fatma ERDOĞAN, Editor, Ivpe, pp.716-728, 2018

Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı: Bilgi İşlemsel Düşünme veFeTeMM

in: Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Yasemin GÜLBAHAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.319-340, 2017

Planning Implementation Evaluation (PIE) Integration Model

in: VARIOUS ASPECTS OF ICT INTEGRATION IN EDUCATION, Yasemin KOÇAK USLUEL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-60, 2017