Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Design Thinking in Mathematics Education: The Minecraft Case

Technology, Innovation and Special Education Research Journal, vol.1, no.2, pp.150-179, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Does Scratch Teach Only Programming?

Technology, Innovation and Special Education Research Journal, vol.1, no.1, pp.1-25, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Developing the attitude scale for Arduino use in courses

Ilkogretim Online - Elementary Education Online, vol.2, no.19, pp.982-990, 2020 (Scopus)

A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.1, pp.14-33, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Matematik ve Günlük Hayat İlişkileri

VIII th Internatıonal Eurasian Educational Research Congress (EJER2021), Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021

Matematiksel Problem Çözme Süreciyle Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği Geliştirme

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Matematik Dersinde Merak Duvarı Kullanımı ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Etkisi

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Matematik Eğitiminde Kavram İmajları Çalışmalarının Sistematik Bir Derlemesi

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021), İzmir, Turkey, 28 May 2021

Scratch ile Kodlama Yaparken Matematik Öğreniyorum

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Matematik Eğitiminde Alanında Robotik Kodlamayla İlgili Yapılan Yayınların İncelenmesi

II. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST2021), İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Öğretmen Adaylarının Tasarladıkları Matematik Temalı Kaçış Oyunu Etkinliklerinin İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Dair Görüşleri

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

The Effects Of Mathematics Activities Enriched With Game Elements On Students’ Success, Attitude And Motivation,

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.371

Öğretmenlerin Disiplinlerarası Bir Mesleki Gelişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Örneği

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.4 Sustainable Development

Development Of Learner Profile Scale To Be Used To Determine Player Type

, 2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 November - 22 December 2020, pp.66 Sustainable Development

Interaction Design Reloaded: The New Unified Interaction Model

2nd International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.462

Yeni Program Doğrultusunda Hazırlanan İlkokul Matematik Öğretim Programı ve İlkokul 1 ve 2. Sınıf Matematik Ders Kitabında Teknoloji Kullanımının İncelenmesi

28th International Conference on Educational Sciences-28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1 Sustainable Development

Matematik Öğretmen Adaylarının Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Görüşleri

28th International Conference on Educational Sciences-28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019), Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1

Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitimde Usturlap Kullanımına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarına İlişkin Metaforları

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

PUD Teknoloji Entegrasyonu Modeline Göre Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi: 7. Sınıf Örneği

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 April 2019, pp.1

Matematik Eğitiminde STEM Uygulamaları: Scratch ve Arduino Kullanımı

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (TÜRKBİLMAT), Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017

Science News Hub Public Engagement With STEM

2nd Conference on International Approaches to Scaling-uo Professional Development in Maths and Science Education, 7 - 08 November 2016

A modular teacher professional development programme for gender balance in STEM

2nd Conference on International Approaches to Scaling-uo Professional Development in Maths and Science Education, 7 - 08 November 2016

Enriching Science and Technology Courses with Arduino

5th World Conference on Science and Technology, 1 - 05 November 2016

An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon

10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.2027-2036

AN EXAMPLE ON IMPLEMENTING THE PIE MODEL REGARDING ICT INTEGRATION FOR EFFECTIVE MATHEMATICS INSTRUCTION

10th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.2027-2035 Sustainable Development identifier

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2013

Books & Book Chapters

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik stratejileri değerlendirme çerçevesi

in: Eğitim ve Bilim 2021, Kızılkaya Namlı, Aysel, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.7-23, 2021

Matematik Eğitiminde Yapay Zekâ

in: MATEMATİK EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER, YILDIZ Esra, ARPACI İbrahim, Editor, Nobel, Ankara, pp.335-357, 2021

Matematik Öğretiminde Etkili İletişim: Bütünleştirilmiş Etkileşim Tasarımı

in: EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2021, AKKOYUNLU Buket, İŞMAN Aytekin, ODABAŞI H. Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.121-143, 2021

Bilişim Teknolojileri - Robotik Kodlama

in: Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Şen Ahmet İlhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.35-58, 2021

STEM Eğitiminde Kodlama ve Robotik

in: Stem Öğretimi için 20 Strateji, Durmuş, S., İpek, A.S. & Yıldız, B., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.101-115, 2018

DİSİPLİNLERARASI BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ:ÇÖP KUTUSUNDAN ÇIKAN SAĞLIK

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Harun ŞAHİN, Abidin TEMİZER, Fatma ERDOĞAN, Editor, Ivpe, pp.716-728, 2018

Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı: Bilgi İşlemsel Düşünme veFeTeMM

in: Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Yasemin GÜLBAHAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.319-340, 2017

Planning Implementation Evaluation (PIE) Integration Model

in: VARIOUS ASPECTS OF ICT INTEGRATION IN EDUCATION, Yasemin KOÇAK USLUEL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-60, 2017