Öğretmenlerin Disiplinlerarası Bir Mesleki Gelişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi Örneği


Mumcu F., Yıldız B., Özdinç F.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.4

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemde öğrencilerin okuma, yazma, fen ve matematik kadar bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin bilgi ve becerilere de sahip olması ve bu becerilerini diğer disiplinlerle bir araya getirecekleri yeteneklerle donatılması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Bunun yolu öğrencilere temel BİT becerilerini kazandırmanın yanı sıra 21. yy. becerilerinin gelişimini destekleyen, gerçek yaşam problemlerine çözüm üretebildikleri tasarım odaklı düşünme faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamaktır. Gerçek yaşam problemi, kişilerin yaşamları sürecinde karşılaştıkları ya da karşılaşmaları muhtemel olan, rahatsızlık yaratan, çözülmesi gereken, çözümü için ise bir dizi zihinsel ve/veya fiziksel işlem gerektiren durumlardır. Bu tür, çözümünde birden fazla disiplinin katkısına ihtiyaç duyulan problemlerin çözümü sürecinde öğrencileri yetiştirecek olan öğretmenlerin de mesleki olarak kendilerini geliştirecekleri eğitimler e ihtiyaçları olduğu açıktır. Bu ihtiyaca yönelik olarak düzenlenen “Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi” mesleki gelişim programı 17-22 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeye 3 farklı disiplinden, Türkiye’nin farklı illerinden toplam 39 öğretmen katılmıştır. Beş gün süren uygulamalı eğitimlerde disiplinlerarası yaklaşım, bilgi-işlemsel düşünme, sorgulamaya dayalı öğretim, matematiksel modelleme ve proje geliştirme konuları ele alınmıştır. Proje sonunda 13 farklı grup, 13 adet disiplinlerarası nitelikte ders planı ortaya koymuşlardır. Bu çalışmanın amacı, matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin katıldıkları “Disiplinlerarası Öğretmen Akademisi” mesleki gelişim programı hakkındaki görüşlerini incelemektir. Eğitime katılan öğretmenlerden gönüllü olan, 5 matematik, 5 fen bilimleri ve 5 bilişim teknolojileri olmak üzere toplam 15 öğretmen ile 3 ayrı, karma odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilerek temanlandırımıştır. Öğretmenlerin disiplinler arası çalışma deneyimleri ve algılarında yaşanan değişimler, işbirlikli çalışmanın mesleki gelişim sürecine etkisi, eğitimi geliştirmeye yönelik öneriler konusunda bulgular elde edilmiştir. Öğretmenler, uygulanan mesleki gelişim eğitimi organizasyon ve eğitim içeriği açısından beğendiklerini ve bu eğitimin onların mesleki gelişiminde önemli bir eğitim olduğunu belirtmişlerdir.