Disiplinlerarası Yenilikçi Derslerin Tasarlanması Için Öğretmenler Nasıl Desteklenmeli? 3 Yıllık Öğretmen Eğitimi Projelerinin Karşılaştırılmalı Olarak Incelenmesi


Mumcu F., Uslu N. A., Yıldız B., Özdinç F.

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

STEM kapasitesini artırmak için eğitim, ekonomik ve politik söylemde yapılan çağrılar son 10 yılda artan bir ivme ile devam etmektedir (Falloon vd., 2020). STEM ilgili çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin entegre bir STEM müfredatı oluşturmak, uygulamak ve yaymak için disiplinler arasında işbirliği içinde çalışmasına yönelik çalışmaların azlığı dikkati çekmektedir (Balgopal, 2020). Bu çalışmada, öğretmenlerin disiplinlerarası yenilikçi derslerin tasarlanması için öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere son üç yılda yürütülmüş üç projenin pedagojik, içerik ve teknolojik açıdan incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının 4005 kodlu Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 2018, 2019 ve 2020 yılları çağrısı kapsamında desteklenmiş olan üç proje çalışmaya dahil edilmiştir. 4005 programının kapsamında öğretmenlerin branşlarında eğitim ve öğretime ilişkin yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazanmaları ve etkileşimli olarak etkileşimli olarak kazanmaları hedeflenmektedir. Program doktora derecesine sahip olan akademisyenlere ve kişilere mesleki gelişim programı tasarımlarını da içeren proje önerilerini göndermek üzere yılda bir kez çağrıya çıkmaktadır. Proje önerileri panelistler tarafından yenilikçi içerik ve aktarım, yaygın etki ve fizibilite kriterleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Proje önerileri kabul edilen akademisyenler, tasarladıkları PD programına öğretmenleri katılmaya davet etmektedir. Bu çalışmada ele alınan üç ardışık öğretmen eğitimi projesi, bu çalışmanın yazarları tarafından yürütülmüş olup, bir önceki yıldan elde edilen verilerin analizi, kazanılan deneyimler ve gözlemlerden yola çıkılarak mesleki gelişim programının tasarımı iyileştirilmiştir. 2018 yılında desteklenen ilk proje kapsamında 24 farklı ilden 40 BT öğretmeni mesleki gelişim programına katılmıştır. 2019 yılındaki ikinci projeye 26 il den 20 BT, 10 fen bilimleri ve 10 matematik öğretmeni katılmıştır. Son olarak üçüncü projeye ise 20 ilden 13 BT, 13 fen bilimleri ve 13 matematik öğretmeni dahil olmuştur. Sunumda bu projelerde üç yıl içinde pedagojik, içerik ve teknolojik açıdan yapılan iyileştirmelerin yanı sıra katılımcıların hangi branşlardan olması gerektiği, işbirlikli gruplara atamaların nasıl yapılacağı, hangi branştan kaç öğretmenin projeye dahil olacağı gibi yapılan düzenleme ve değişikliklerden bahsedilecektir.