Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de eğitim finansmanı ve OECD ülkeleri içindeki durumu: Niteliği arttırmak için bir model önerisi.

V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Vnd Eurasian Educational Research Congress), Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2018

Inter-Organizational Symbiosis Scale (INORSYMS)

5th Internatıonal Symposium on Chaos Complexity and Leadership, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017

Quantum Leadership and Organizational Intelligence Relationship

GAI International Academic Conferences, PRAGUE, Czech Republic, 7 - 10 May 2017

The relationship between Instuctors Power Sources and Students Identification with School

Multidisciplinary Academic Conference, Prag, Czech Republic, 5 - 06 August 2016

Örgütsel Zeka Eylem Boyutları Özel Okullar

Özel Okullar ve Eğitim Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 January 2004

A Unique Classification Adult-Child, Adult-Adolescence and Adult-Adult Leaders in Chaotic Environments

3rd International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, San Diego, United States Of America, 01 August 2014

Barış Zekasına Sahip Bir Lider Olarak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ICENAS 38, International Congress of Asian and North African Studies, Atatürk Culture, Language and History High Foundation, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.3, pp.1247-1262

Sürecinde Ulusal Liderleri Roller ve Uluslar Arası Izdüşümleri

ICENAS 38, International Congress of Asian and North African Studies, Atatürk Culture, Language and History High Foundation, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.267-276

Dış Politikada Barış Zekâsı ve Yurtta Sulh Cihanda Sulhu Yeniden Değerlendirmek

Plathform for Thinking Tomorrows, 4th Summer Working Camp, Antalya, Turkey, 10 - 12 September 2008

Eğitim Fakültelerinde Akreditasyon Kazımkarabekir Eğitim Fakültesi Örneği

Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.61-76

Bilimin Doğası ve Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Anlayışları

ICENAS 38, International Congress of Asian and North African Studies, Atatürk Culture, Language and History High Foundation, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.61-76

Bilgece Yaş Almak

I.Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 October 2007

Küreselleşme Sürecinin Ulusal Izdüşümleri Partiler ve Liderleri Yarınlar için Düşünce Platformu

Plathform for Thinking Tomorrows, 4th Summer Working Camp, Antalya, Turkey, 10 - 12 September 2007, pp.159-163

Çocuk Suçluluğu ve Problemleri

XIV. Ulusal Eğitim Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

Hizmet Öncesinden Hizmet İçine Yeterlilikten Yetkinliğe Eğitim Fakülteleri ile

Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma ve Öğretmen Yetiştirme, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2005

Deprem Olgusunun Okullarda Yarattığı Problemler 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi İstanbul

XII Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 January 2004, vol.2

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Zeka

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Paneli, Kalite Derneği, İstanbul, Turkey, 04 April 2001

Personal and Organizational Visions of the Deans in Turkish Universities for the New Millennium Based on Research

25. International Conference The University of the Future and Future of Universities Learner-Centered Universities for the New Millennium Johann Wolf gang Goethe Universitât, Frankfurt, Germany, 17 - 20 July 2000

Discussion on CEDAW Its Ratification and Implementation

5th .Annual Women's Leadership Conference ' 'Beijing Plus Five: Next Steps, New Strategies ' ' Women's Leadership Institute Mills College Oakland, California, United States Of America, 15 April 2000

Turkish Women in Educational Leadership Examples of Conflicts of Changing Roles in Traditional Cultures

5th .Annual Women's Leadership Conference ' 'Beijing Plus Five: Next Steps, New Strategies ' ' Women's Leadership Institute Mills College Oakland, California, United States Of America, 15 April 2000 Sustainable Development

İlkokul Müdürlerinin Vizyon Geliştirmeye Karşı Tutumları Araştırmaya Dayalı

21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, Deniz Harp Okulu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 1997, pp.126-132

İlköğretim Müfettişlerinin Okul Yönetiminde Kadın ve Erkeklerin Yeteneklerine İlişkin Tutumları Araştırmaya dayalı

II. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey, 5 - 07 September 1996, pp.152-155

Books & Book Chapters

Women in Turkey: Labor Force and Social Life

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations, A chaos and Complexity Theory Perspective, Şefika Şule Erçetin, Nilanjan Ray, Saurabh Sen, Editor, Apple Academic Press Inc, Florida, pp.197-212, 2020 Sustainable Development

OKUL İŞLETMECİLİĞİ

in: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-220, 2019

Women's Changing Roles in the Context of Demographic Transition in Turkey

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective, Ş.Ş. Erçetin,N. Ray,S. Sen, Editor, Apple Academic Press, Florida, pp.197-212, 2019 Sustainable Development

Relationship between Demographic Transition and Economic Growth

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective, Ş.Ş. Erçetin,N. Ray,S. Sen, Editor, Apple Academic Press, Florida, pp.3-18, 2019

Effects of Syrian Refugees on Demography and Economics and Education

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective,, Ş.Şule Erçetin,Nilanjan Ray,Saurabh Sen, Editor, Apple Academic Press, Florida, pp.341-364, 2019

Inter-Organizational Symbiosis Scale (Inorsyms)

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş. Şule Erçetin,Nihan POTAS, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.201-211, 2019

Scale Construction for Revealing the Happiness Perception of Secondary School Students

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş. Şule ERÇETİN,Nihan POTAS, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.307-314, 2019

A Comparative Analysis of the Fractal Leadership Practices of Female and Male School Principals

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş. Şule Erçetin,Nihan Potas, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.115-138, 2019

Interorganizational Symbiosis Scale(Inorsyms)

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017 Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş. Ş. Erçetin, N. Potas, Editor, Springer, pp.201-211, 2019

Beeing a Refugee University Student in Turkey from the Perspective of Syrian Female Students

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş.Şule Erçetin,Nihan Potas, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.475-486, 2019

Examination of Working Women’s Self-Esteem

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş. Şule ERÇETİN,Nihan POTAS, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.265-275, 2019

A Study on Validity and Reliability of Teacher Efficacy Scale

in: Chaos, Complexity and Leadership 2017: Explorations of Chaos and Complexity Theory, Ş.Şule Erçetin,Nihan Potas, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.411-430, 2019

DOKTORA EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİLİMİN DOĞASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, Prof. Dr. Erdal Hamarta,Prof. Dr. Çoşkun Arslan,Doç. Dr. Sabahattin Çiftçi,Doç. Dr. Mustafa Uslu,Doç. Dr. Onur Köksal, Editor, Çizgi Yayınevi, Konya, pp.1-10, 2018

Contemporary Educational Management Through the String Theory Lens

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş. Şule Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.51-66, 2018

Profiles of New University Academic Staff:Changing Views of Turkish PostgraduateStudents Between 2002 and 2016

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer International Publishing, pp.299-308, 2018

Staff Experiences Regarding Student Engagement in Active Learning and Social Environments in New Generation Universities

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş. Şule ERÇETİN, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.67-82, 2018

Student Engagement in Active Learning and Social Environments in New Generation Universities: Experiences of Students.

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş. Şule Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.125-145, 2018

Autonomy in Higher Education

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer Publishing, pp.463-476, 2018

Reflection of Quantum Entanglement Principle to Organization Theory “Organizational Insight”

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer International Publishing, pp.309-315, 2018

The Viability and Reliability of the Fractal Leadership Practices Scale

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş. Şule Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.89-109, 2018

Erçetin & Açıkalın’s New Women Leadership Model: Development and Training

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş. Şule Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.23-32, 2018

The Problems that School Administrators and Syrian Teachers Encounter during the Educational Process of Syrian Refugee Children: Ankara- Altındağ Example

in: Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, Erçetin Şefika Şule, Editor, IGI Global Publication, Hershey, pp.125-137, 2017 Sustainable Development

Educational Expectations of Refugee Mothers for Their Children

in: Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE, Editor, IGI GLOBAL, pp.171-196, 2017

Staff Development Programs in the Wake of Migration and Refugee Crisis

in: Social Considerations of Migration Movements and Immigration Policies, Erçetin, Şefika Şule, Editor, IGI Global Publication, Hershey, pp.83-101, 2017

Migration and Refugee Crisis: Structural and Managerial Implications for Education

in: Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, Erçetin, Şefika Şule, Editor, IGI Global Publication, Hershey, pp.47-71, 2017 Sustainable Development

Municipalities and Refugee Crisis: Ansar Policies and Numbers

in: Social Considerations of Migration Movements and Immigration Policies, Şefika Şule Erçetin, Editor, IGI Global Publication, pp.46-57, 2017

The Effect of Social Media and Social Networking on Perceptions of Leadership and Leaders

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, pp.105-118, 2016

Understanding Recep Tayyip Erdoğan and Turkey with Plasma as a Metaphor of the Fourth State of Matter

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, pp.1-13, 2016

Is President Erdoğan Really A Dictator? The Illusion of the Opposition Parties in Turkey

in: Handbook of Research on Chaos and Complexity Theory in the Social Sciences, Şefika Şule Erçetin & Hüseyin Bağcı, Editor, IGI Global, New-York, pp.1-18, 2016

Leaders’ Emotional Intelligence in the Chaos and Complexity Situations of Educational Organizations

in: Applied Chaos and Complexity Theory in Education, şefika Şule Erçetin, Editor, IGI Global, New-York, 2016

Emine Erdoğan: The Woman Power BehindRecep Tayyip Erdoğan

in: Women Leaders in Chaotic EnvironmentsExaminations of Leadership Using Complexity Theory, şefika şule erçetin, Editor, Springer, pp.9-19, 2016

Lead-Entropy: Redefining Leadership from the Perspective of Organizational Entropy

in: Handbook of Research on Chaos and Complexity Theory in the Social Sciences, Şefika Şule Erçetin & Hüseyin Bağcı, Editor, IGI Global, New-York, pp.183-194, 2016

Organizational Intelligence Scale for Business Organizations in Chaotic Situations

in: Handbook of Research on Chaos and Complexity Theory in the Social Sciences, Şefika Şule Erçetin & Hüseyin Bağcı, Editor, IGI Global, New-York, pp.133-152, 2016

Barriers and Challenges of Distance Learning in Turkey and the Demand for Distance Education Centres (UEM)

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer, pp.271-277, 2016

Social Network Analysis: A Brief Introduction to the Theory

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, pp.167-172, 2016

Social Network Analysis: A Brief Introduction to the Theory

in: Chaos Complexity and Leadership 2014, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.167-171, 2016

Epilogue

in: Women Leaders in Chaotic Environments. Examinations of Leadership Using Complexity Theory, Şefika Şule Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.259-270, 2016

Women Leadership in Complex Social Mediaand Social Networking Systems

in: Women Leaders in Chaotic EnvironmentsExaminations of Leadership Using Complexity Theory, ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN, Editor, Springer, pp.127-142, 2016

Different Sides of a Reality: “Positive stigma”

in: Handbook of Research on Chaos and Complexity Theory in the Social Sciences, Şefika Şule Erçetin & Hüseyin Bağcı, Editor, IGI Global, New-York, pp.125-132, 2016

Introduction

in: Women Leaders in ChaoticEnvironmentsExaminations of Leadership UsingComplexity Theory, ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN, Editor, Springer, pp.3-8, 2016

The Influence of Changing Paradigms on Educational Management and School Administration

in: Applied Chaos and Complexity Theory in Education, Şefika Şule Erçetin, Editor, IGI Global, New-York, 2016

A Complex Issue in the Turkish Education System:Gender Imparity (2000–2015 Period)

in: Women Leaders in ChaoticEnvironmentsExaminations of Leadership UsingComplexity Theory, ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN, Editor, Springer, pp.185-206, 2016

Understanding the New Generation Universities: Learning, Teaching and Managing

in: Chaos, Complexity and Leadership 2016, Ş.Şefika Erçetin, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.209-215, 2016

The Incorporation of Fractals into Educational Management and its Implications for School Management Models

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, Editor, Springer, New-York, pp.35-55, 2015

Chaotic Interaction in Abnormal Leadership Processes from the Perspective of Leaders and Followers

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, Editor, Springer, New-York, pp.235-242, 2015

Understanding Chaos and Complexity in Education Systems through Conceptualization of Fractal Properties

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, Editor, Springer, New-York, pp.147-161, 2015

Social Networks: Connections in Structures

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin, Ş. Ş. & Banerjee, S. , Editor, Springer International Publishing, Dordrecht, pp.229-303, 2015

Social Networks: Connections in Structures

in: Chaos Complexity and Leadership 2013, Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, Editor, Springer, New-York, pp.299-303, 2015

Can Managerial Narcissism which Likely to Led Chaotic Process be Measured? Managerial Narcissism Scale (MNS)

in: Chaos and Complexity Theory in World Politics, Erçetin Şefika Şule,Banerjee Santo, Editor, IGI Global, pp.95-114, 2014

Crisis, Crisophilia and Crisophilic

in: Chaos and Complexity Theory in World Politics, Erçetin Şefika Şule, Banerjee Santo, Editor, IGI Global, pp.39-48, 2014

Great Illusion in Twenty-First Century-Chaos Knocking Door

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee Santo, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, New-York, pp.1-8, 2014

Organized and Disorganized Chaos a New Dynamics in Peace Intelligence

in: Chaos Theory in World Politics Vol 1, Banerjee Santo, Erçetin Şefika Şule, Tekin Ali, Editor, Springer, New-York, pp.3-17, 2014

Survival of the Fittest: Intelligent Organizations as Intelligent Complex Adaptive Systems

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee Santo, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, New-York, pp.241-246, 2014

Counter-Intelligence as a Chaotic Phenomenon and Its Importance in National Security

in: Chaos Theory in Politics, Banerjee Santo, Erçetin Şefika Şule, Tekin Ali, Editor, Springer, New-York, pp.171-190, 2014

How to Be a Quantum Leader in an Intelligent Organization?

in: Chaos Complexity and Leadership 2012, Banerjee Santo, Erçetin Şefika Şule, Editor, Springer, New-York, pp.247-252, 2014

To be on the Edge of Chaos with Organizational Intelligence and Health

in: Chaos and Complexity Theory for Management Nonlinear Dynamics, Banerjee Santo, Editor, IGI Global, pp.184-203, 2013

A Multi-Dimensional Approach to Leadership in Chaotic Environments.

in: Chaos and Complexity Theory for Management Nonlinear Dynamics, Banerjee Santo, Editor, IGI Global, pp.89-104, 2013

Narcissitic leaders

in: Discussions about leadership in different fields, Erçetin Şefika Şule, Editor, iUniverse, pp.1-13, 2012

Organizational Intelligence II

in: Organizational Intelligence Question, Erçetin Şefika Şule, Editor, Booksurge, 2009

A New Metaphor to Analyze Organizational Intelligence: Some Phases of Matter and Liquid

in: Organizational Intelligence Question, Erçetin Şefika Şule, Editor, Booksurge, 2009

Organizational Intelligence in Action Visible in Networks

in: Organizational Intelligence Question, Erçetin Şefika Şule, Editor, Booksurge, 2009

Suç, Suçluluk Nedenlerine İlişkin Algılar, Denetçiler ve İlköğretim Okul Yöneticileri Denizli İli, Merkez İlçeler Örneği

in: Çocuk ve Suç Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, Erçetin Şefika Şule, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.159-173, 2006 Sustainable Development

). Suç, Suçluluk Nedenlerine İlişkin Algılar, MEGEP Trabzon, İstanbul ve Antep Bölgeleri Örneği

in: Eğitim ve Şiddet OkullardaŞiddet ve Çocuk Suçluluğu, Erçetin Şefika Şule, Editor, Hegem Yayınları, Ankara, pp.179-198, 2006

Suç, Suçluluk Nedenlerine İlişkin Algılar, Altı Gönüllü Kurum Örneği-Ankara

in: Çocuk ve Suç Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, Erçetin Şefika Şule, Editor, Hegem Yayınları., Ankara, pp.145-156, 2006 Sustainable Development

Değişen ve Farklılaşan Dünyada Yeni Öğretmen Profili

in: İlk Günden Başöğretmenliğe, Erçetin Şefika Şule, Editor, Asil Yayınları, Ankara, 2004

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2001

Lider Sarmalında Vizyon

Nobel Yayıncılık, Ankara, 2000

Kuantum Liderlik Paradigması ile Eğitim Liderliğinin Açımlanması

in: Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Talim ve Terbiye Dairesi , Editor, MEB Yayınları, Ankara, 1999

Eğitimde Uzlaşma

Şafak Yayınevi, Ankara, 1995

Ast Üst İlişkileri

Şafak Yayınları, Ankara, 1995

Willis Independent School District With a Proud Past And a Brighter Future Community Survey

Foundations of Educational Administration. University of Texas Austin, Texas, 1994

Metrics

Publication

214

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

18

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

52

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals