Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Adaptation of Motivational Access to Digital Technologies into Turkish: The Study of Validity and Reliability),


Creative Commons License

ERÇETİN Ş. Ş., AKBAŞLI S., DURNALI M.

Sakarya University Journal of Education, vol.8, pp.75-88, 2018 (Peer-Reviewed Journal)