Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The association between perceived value and patient loyalty in public university hospitals in Turkey

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.28, pp.782-800, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

EFFECT OF BRAND VALUE ANNOUNCEMENTS ON STOCK RETURNS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.17, no.6, pp.1252-1269, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Service Quality Perception in Student Affairs: A Single Institutional Experience

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.3, pp.131-146, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF CONSUMER ETHNOCENTRISM ON ATTITUDES TOWARDS GLOBAL CONSUMER CULTURE ADVERTISEMENTS: IRAQ – TURKEY EXAMPLE

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-30, 2021 (Other Refereed National Journals)

Adalet Algısı Boyutlarının Şikâyet Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.374-387, 2020 (Other Refereed National Journals)

Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma

Sosyoekonomi Dergisi, vol.23, no.24, pp.118-130, 2015 (Other Refereed National Journals)

Integration of Technology Readiness TR in to the Technology Acceptance Model TAM for M Shoppıng

International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, vol.2, no.3, pp.26-35, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medyanın Marka Kredibilitesi ve Marka Prestijinin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkileri

A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakülte Dergisi, vol.70, no.2, pp.435-456, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ürün Yerleştirme ve Reklama İlişkin Tutumların Satın Alma Eğilimi ve Marka İmajı Üzerine Etkileri

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.32, no.1, pp.29-54, 2014 (Other Refereed National Journals)

Does the Consequences of Overall Service Quality and Transaction Specific Service Quality Differ

INTERNATIONAL jOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT REVIEW, vol.2, no.1, pp.52-65, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of R D Expenditure Investments on Firm Value Case of Istanbul Stock Exchange

Journal of Business, Economics and Finance, vol.2, no.3, pp.5-12, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Celebrity Usage in Commercials on Consumer s Purchase Intention an Explotary Study on an Examplary Commercial

JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT AND APPLIED ECONOMICS, vol.2, no.5, pp.1-9, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Brand Credibility on Technology Acceptance Model Adaption of the Model to the Purchase Intention

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.20, pp.292-298, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gender Effect on Brand Credibility and Purchase Relation Does BC Vary Among Different Brands

International Journal of Arts and Commerce, vol.1, no.5, pp.58-69, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ethcal Perceptions and Green Buying Behavior of Consumers A Cross National Explotary Study

JOURNAL OF ECONOMICS AND BEHAVIORAL STUDIES, vol.4, no.8, pp.477-488, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet Satın Alma Sürecinde Kulaktan Kulağa İletişim

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.23, no.1, pp.203-224, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Dijital Bağımlılıklar: Netlessfobi, Nomofobi ve Fomo

in: Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları, Prof. Dr. Muazzez Babacan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.509-544, 2019

Marka Kimliği ve Marka Kişiliği

in: Marka Yönetimi, Prof. Dr. Szer Korkmaz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, pp.1-19, 2014

Differentiation of Consumer Ethical Beliefs TowardsConsumer Lifestyles

in: Business Ethics Contemporary Global and Regional Issues, Simon Robinson, Mahmut Arslan, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.117-136, 2012