Ürün Yerleştirme ve Reklama İlişkin Tutumların Satın Alma Eğilimi ve Marka İmajı Üzerine Etkileri


ÖZER L., BAŞGÖZE P.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.32, no.1, pp.29-54, 2014 (Peer-Reviewed Journal)