Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Developing Science Teacher Candidates’ Critical Writing Skills in Biology Laboratory Course.

7th International Congress on Curriculum and Instruction, 9 - 12 October 2019

Computational Thinking Test (CTT) for Middle School Students

European Conferences of Educational Research (ECER), Kopenhag, Denmark, 22 - 25 August 2017

Modeling Based Science Education MBSE in the Context of Electrostatics

2nd Cyprus International Congress of Educational Research, 3 - 06 December 2015

Fen Eğitiminde Model Tabanlı Sorgulama Yaklaşımı Elektrik Akımı Örneği

IInd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 8 - 10 June 2015

Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki Yetkinlik Envanteri

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 08 June 2014

From Idea to Reality: Establishing Science Centers for Pre-service Teachers

The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2012

The effect of using v-diagrams in science and technology laboratory teaching on preservice teachers' critical thinking dispositions

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2267-2272 identifier

The awareness levels of pre-school education teachers regarding science process skills

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1993-1999 identifier identifier

Books & Book Chapters

Education of Integrated Science: Discussions on Importance and Teaching Approaches

in: Integrated Education and Learning. Integrated Science, Nima Rezaei, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.337-354, 2023 Sustainable Development

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi: Durum Değerlendirmesi ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

in: Temel Eğitim Döneminde Çevre Eğitimi, Öztürk, Elif; Uçuş Güldalı, Şükran, Editor, Nobel Akademi, pp.121-162, 2022 Sustainable Development

21. Yüzyıl Becerileri ve Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu

in: İlkokul Programlarına Yönelik Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Etkinlik Örnekleri , Ümit İzgi Onbaşılı,Burcu Sezginsoy Şeker, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-14, 2021

Designing Multicultural Teaching and Learning Environments in Science Education

in: Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society , B. Arslan-Cansever,P. Önder-Erol, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.207-228, 2020

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

107

H-Index (Scopus)

4

Project

9

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals