Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effect of School and Student-Related Factors on PISA 2015 Science Performances in Turkey

International Journal of Psychology and Educational Studies, vol.8, no.2, pp.170-186, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Analysis of the Effect of Students' Affective Characteristics on Their Science Performance between Countries Based on PISA 2015 Data

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.4, pp.999-1014, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Dönüştürücü Öğrenme Kuramına Dayalı Laboratuvar Uygulamaları ile Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Görüşlerinin Geliştirilmesi

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, vol.52, pp.525-546, 2019 (Other Refereed National Journals)

Development of a scale on scientific epistemological views and investigation of epistemological views of prospective teachers

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), vol.4, pp.391-408, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Computational thinking test (CTT) for middle school students

Mediterranean Journal of Educational Research,, vol.12, pp.89-101, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de fen eğitimi ve kimya eğitimi laboratuvar uygulamalarına genel bir bakış

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, vol.2, pp.45-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dezavantajlı Öğrencilerin Fen Okuryazarlık Performanslarının Duyuşsal Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.51, pp.143-158, 2018 (Other Refereed National Journals)

Hakkâri Üniversitesi öğrencilerinin bilimin doğası ve epistemolojik görüşlerinin incelenmesi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.133-151, 2017 (Other Refereed National Journals)

An examination of the epistemological views and learning styles of pre-service teachers

International Journal of Progressive Education, vol.13, pp.112-128, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Model Based Inquiry towards Students' Views of Nature of Science

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.2, pp.427-450, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Computational Thinking and Integrative Education (STEAM) in Science Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.91-103, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effect of Modeling Based Science Education on Critical Thinking

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.10, pp.39-58, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Overview on Teaching Process of Science in Science Education: From Positivism to Anarchist Epistemology

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, pp.211-226, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Developing Science Teacher Candidates’ Critical Writing Skills in Biology Laboratory Course.

7th International Congress on Curriculum and Instruction, 9 - 12 October 2019

Computational Thinking Test (CTT) for Middle School Students

European Conferences of Educational Research (ECER), Kopenhag, Denmark, 22 - 25 August 2017

Modeling Based Science Education MBSE in the Context of Electrostatics

2nd Cyprus International Congress of Educational Research, 3 - 06 December 2015

Fen Eğitiminde Model Tabanlı Sorgulama Yaklaşımı Elektrik Akımı Örneği

IInd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 8 - 10 June 2015

Bologna sürecinde bir ölçek geliştirme çalışması Mesleki Yetkinlik Envanteri

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 5 - 08 June 2014

From Idea to Reality: Establishing Science Centers for Pre-service Teachers

The International Symposium on Science Centers and Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2012

The effect of using v-diagrams in science and technology laboratory teaching on preservice teachers' critical thinking dispositions

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2267-2272 identifier

The awareness levels of pre-school education teachers regarding science process skills

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1993-1999 identifier identifier

Books & Book Chapters

21. Yüzyıl Becerileri ve Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu

in: İlkokul Programlarına Yönelik Web 2.0 Araçlarıyla Desteklenmiş Etkinlik Örnekleri , Ümit İzgi Onbaşılı,Burcu Sezginsoy Şeker, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-14, 2021

Designing Multicultural Teaching and Learning Environments in Science Education

in: Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society , B. Arslan-Cansever,P. Önder-Erol, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.207-228, 2020