Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - 2019 Post Doktora

  Ohio State University, College of Education and Human Ecology, Department of Teaching and Learning, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2010 - 2014 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim - Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Prog., Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Modellemeye dayalı fen eğitiminin etkililiği; Bu eğitimin öğrencilerin bilimin doğası görüşleri ile eleştirel düşünme becerilerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2010 Yüksek Lisans

  Bilimsel süreç becerilerine dayalı ilköğretim fen eğitiminin, bilimsel problem çözme becerilerine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020 Foundations of Data Science: Computational Thinking with Python

  Bilişim , EDX / BerkeleyX: Online Learning Initiative