Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Modeling the continuance usage intention of online learning environments

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.60, pp.198-211, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

University Students' Visual Cognitive Styles with respect to Majors and Years

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.12, no.2, pp.321-333, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Qualitative Study about Performance Based Assesment Methods Used in Information Technologies Lesson

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.1, pp.333-338, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECT OF MULTIMEDIA LEARNING ENVIRONMENT DESIGNED FOR CHEMICAL BONDING ON RETENTION AND OPINIONS ON THE ENVIRONMENT

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.110-118, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE ADAPTATION STUDY OF THE OBJECT - SPATIAL IMAGERY and VERBAL QUESTIONNAIRE INTO TURKISH

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.299-309, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Prospective Teachers' Digital Empowerment and Their Information Literacy Self-Efficacy

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.44, pp.33-50, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON THE ACHIEVEMENT OF HISTORY CONSCIOUSNESS IN SOCIAL SCIENCES COURSE

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.411-422, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

MEASURING THE VALUE OF EDUCATION IN TURKEY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.375-385, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

THE ADAPTATION STUDY OF MAGGIE MCVAY LYNCH LEARNING STYLE INVENTORY INTO TURKISH

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.117-126, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

A STUDY ON DEVELOPING "DIGITAL EMPOWERMENT SCALE" FOR UNIVERSITY STUDENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.39, pp.10-19, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

THE EFFECT OF LEARNING STYLES ON ACHIEVEMENT IN DIFFERENT LEARNING ENVIRONMENTS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.8, no.4, pp.43-50, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

TURKISH AND AZERBAIJANI PROSPECTIVE TEACHERS' ATTITUDES TO THEIR PROFESSION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.76-86, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Foreign language teacher candidates's information and computer literacy perceived self efficacy

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.178-188, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process

INTERNET AND HIGHER EDUCATION, vol.11, no.1, pp.26-32, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A study of student's perceptions in a blended learning environment based on different learning styles

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.11, no.1, pp.183-193, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Öğretmen Adaylarının İnternete Erişim olanakları ve Kullanım Amaçları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.37, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

Developing the information literacy self-efficacy scale

JOURNAL OF DOCUMENTATION, vol.62, no.6, pp.730-743, 2006 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma

TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF QUALİTATİVE INQUİRY, vol.7, no.2, pp.97-133, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Qualitative Study about the Sustainable Usage of Online Learning Environments

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.280-299, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Facebook da öğretmen öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı Bir ölçek geliştirme çalışması

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.1, pp.242-259, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learning Environments Designed According to Learning Styles and Its Effects on Mathematics Achievement

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.61, pp.61-80, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Approaches and Views of Teachers and Administrators Related to the Usage of Interactive WhiteBoards and Tablet PCs

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.6, no.3, pp.399-417, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversitelerin rolü

Pedaqoji Universitet Həbərləri News of Pedaqocical University, pp.339-350, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.16, no.1, pp.5-23, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Study on Teachers' Digital Empowerment

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.24, no.4, pp.748-768, 2010 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Learning Styles of the Students of the Department of Information Management

TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.22, no.3, pp.296-307, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Study on Students' Views On Blended Learning Environment

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.7, no.3, pp.44-57, 2006 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

www üzerinden bilgiye erişim konusunda sahip olunan bilgi düzeyi ve bu konuda hissedilen bilgi ihtiyacı üzerine bir çalışma

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.23, pp.95-103, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kolaylık ve Kolaylaştırıcılık Açısından İnfografik Tasarım Süreci Adımları

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Kendi aracını getir uygulaması Özel Arı Okulları örneği

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (EPOD 2016), Antalya, Turkey, 1 - 03 September 2016

Towards more visual literate students Teachers are designing infographics

International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Turkey, 26 - 29 April 2016

Searching for visual literacy Secondary school students are creating infographics

European Conference on Information Literacy, Tallinn, Estonia, 19 - 21 October 2015, pp.59 Sustainable Development

Etkili infografik özellikleri nelerdir İnfografik tasarım değerlendirme rubriği geliştirme çalışması

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21 yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.188

Kavram haritalarından infografiklere Öğretmenlerle bilgi görselleştirme uygulaması

5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu, 30 April - 02 May 2015, pp.202-211

School Principals' Opinions on the FATIH Project in Turkey

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1497-1502 identifier

Teknolojiyi iyileştirmek fırsatları eşitler mi Akıllı tahta ve tablet kullanımı

International Conference on New Trends in Educational Technology, Magosa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014

A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education

2nd European Conference on Information Literacy (ECIL), Dubrovnik, Croatia, 20 - 23 October 2014, vol.492, pp.456-465 Sustainable Development identifier

Instruction of computer supported collaborative learning environment and students' contribution quality

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.1489-1492 Sustainable Development identifier

A Study on student and teacher views on technology use

13th International Educational Technology Conference, Lisbon, Portugal, 30 October - 01 November 2014, vol.103, pp.68-76 identifier

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz yeterlik İnançları ve Tutumları

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., 16 - 18 May 2010

Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançlari ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma

8. International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 January 2008, pp.6-8

Prospective chemistry teachers' learning styles and learning preferences

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.1362-1367 identifier identifier

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanım Sıklık ve Amaçları

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım, Sakarya, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004, vol.2, pp.886-890

Toplumların yerini belirlemede eğitim sistemlerinin rolü

Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı III. 21.yüzyılda Türkiye, Ankara, Turkey, 25 - 27 January 2000, pp.159-164

Books & Book Chapters

YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı, H.Ferhan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, pp.614-632, 2018

Bilgisayar Dersliğinden Kendi Aracını Getir Uygulamasına

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman Aytekin, Odabaşı Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, pp.57-71, 2016

Searching for Visual Literacy: Secondary School Students are Creating Infographics

in: Information Literacy Moving Toward Sustainability, Serap Kurbanoğlu, Joumana Boustany, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, Editor, Springer International Publishing, pp.241-251, 2015 Sustainable Development

Eğitimde Bilgi Görselleştirme: Kavram Haritalarından İnfografiklere

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Ankara, pp.271-287, 2015

A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education

in: Information Literacy Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century, Serap Kurbanoğlu, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi, Ralph Catts, Editor, Springer International Publishing, pp.456-465, 2014 Sustainable Development