A Qualitative Study about Performance Based Assesment Methods Used in Information Technologies Lesson


Creative Commons License

DAĞHAN G., AKKOYUNLU B.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.1, pp.333-338, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.12738/estp.2014.1.2005
  • Journal Name: KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.333-338
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

In this study, Information Technologies teachers’ views and usage cases on performance based assesment methods (PBAMs) are examined. It is aimed to find out which of the PBAMs are used frequently or not used, preference reasons of these methods and opinions about the applicability of them. Study is designed with the phenomenological design which is a qualitative research method. Interviews, observations and document analysis methods are used and triangulation is ensured. The study is carried out with the teachers who thought to reflect the phenomenon (performance based assesment methods used in Information Technologies lesson) clearly. All of the 6 Information Technologies teachers working in 5 different schools of Ankara are graduated from Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technologies. As a result of the study, it is found that teachers are not using the PBAMs enough. It is seen that portfolios, projects and performance tasks are used but the other methods are almost never used. Teachers show the lack of time and the difficulty of these methods as the most important two deterrent factors in front of the applicability of PBAMs. Enabling students to take responsibility, process evaluation and performance evaluation are the factors leading to the usage of these PBAMs.

Bu çalışmada, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin performansa dayalı değerlendirme yöntemlerine ilişkin gö- rüşleri ve kullanma durumları incelenmiştir. Araştırma ile hangi değerlendirme yöntemlerinin sıkça kullanıldığı, hangilerinin kullanılmadığı, performansa dayalı değerlendirme yöntemlerinin tercih edilme ya da edilmeme nedenleri ile uygulanabilirliğe ilişkin düşüncelerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni ile planlanan çalışmada, görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi yöntemler kullanılmış ve yöntem çeşitlemesine gidilmiştir. Çalışma, “Bilişim Teknolojileri dersinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yöntemleri” olgusunu net bir biçimde yansıtabileceği düşünülen öğretmenler ile yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan Ankara’daki 5 farklı okulda çalışan 6 adet Bilişim Teknolojileri öğretmeninin hepsi, Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinden mezun olmuşlardır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin performansa dayalı değerlendirme yöntemlerini yeterince kullanmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Portfolyolar, projeler ve performans görevlerinin sıkça kullanıldığı ancak diğer yöntemlerin neredeyse hiç kullanılmadığı görülmüştür. Zaman yetersizliği ve söz konusu yöntemlerin zorluğu, uygulanabilirliğin önündeki en önemli iki etkendir. Performansın ve sürecin değerlendirilebilmesi ile öğrencilerin sorumluluk almasının sağlanması ise, söz konusu yöntemlerin kullanılmasına neden olan faktörlerdir