Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of High School Students’ Academic Aspirations Through Academic Self-Efficacy and Cultural Capital

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.44, ss.105-119, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of High School Students' Resiliency Perception in terms of Some Variables

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.13, sa.2, ss.922-928, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sources of Conflict Between Primary School Principals and School Counsellors in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, sa.160, ss.199-212, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On being a PhD Student in Educational Administration: A Phenomenological Inquiry into the Perspective of the Graduate Students

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.8, sa.4, ss.1323-1346, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

School Engagement as a Predictor of Burnout in University Students

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.45, ss.293-309, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A study of validity and reliability evidences of cultural intelligence scale on Turkish academics

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.8, sa.1, ss.1-8, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN OKULDA NEZAKETSİZLİK OLGUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütlerde Psikolojik Sözleşme Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Measurement and Evaluation Scale: A Study of Reliability and Validity

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.38, ss.219-228, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimin Yönetsel Temelleri

Eğitim Bilimine Giriş, Veysel Sönmez, Editör, Anı yayıncılık, ss.195-211, 2019

Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Yasal Çerçevesi

Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl, Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın, Editör, Pegem, Ankara, ss.445-452, 2018

Reconsidering the Career Construction in Modern Era

Vocational Identity and Career Construction in Education, Tuncer Fidan, Editör, IGI GLOBAL, ss.1-15, 2018