Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examination of High School Students’ Academic Aspirations Through Academic Self-Efficacy and Cultural Capital

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.44, pp.105-119, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

Investigation of High School Students' Resiliency Perception in terms of Some Variables

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.2, pp.922-928, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Sources of Conflict Between Primary School Principals and School Counsellors in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.160, pp.199-212, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

On being a PhD Student in Educational Administration: A Phenomenological Inquiry into the Perspective of the Graduate Students

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, no.4, pp.1323-1346, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

School Engagement as a Predictor of Burnout in University Students

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.45, pp.293-309, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik: Kuramsal Bir İnceleme

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Çalışma Değerleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN OKULDA NEZAKETSİZLİK OLGUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütlerde Psikolojik Sözleşme Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of Measurement and Evaluation Scale: A Study of Reliability and Validity

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.38, pp.219-228, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PERFORMANS YÖNETİMİ

III. Uluslararası multidisipliner çalışmaları sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 10 November - 11 October 2017

TEACHER PERCEPTIONS OF PRINCIPAL CARING: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A MEASUREMENT SCALE

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, 14 - 16 September 2017

ADAPTATION OF CULTURAL INTELLIGENCE SCALE INTO TURKISH: THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 7 - 09 July 2014, pp.1351 identifier

Books & Book Chapters

Eğitimin Yönetsel Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, Veysel Sönmez, Editor, Anı yayıncılık, pp.195-211, 2019

Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Yasal Çerçevesi

in: Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl, Yasemin Karaman Kepenekçi, Pelin Taşkın, Editor, Pegem, Ankara, pp.445-452, 2018

Reconsidering the Career Construction in Modern Era

in: Vocational Identity and Career Construction in Education, Tuncer Fidan, Editor, IGI GLOBAL, pp.1-15, 2018